Szlaki turystyczne

Szlak rowerowy im. Jana Pawła II
Szlak rowerowy upamiętniający największego w historii Polaka. Prowadzi przez dwa powiaty: bielski i wysokomazowiecki. Szlak liczy w sumie około 90 km, a na jego trasie jest kilkanaście świątyń.

Szlak konny Doliny Górnej Narwi
Przez teren powiatu bielskiego szlak prowadzi południowym skrajem Doliny Górnej Narwi, na długości około 35 km. Ośrodki do jazdy konnej znajdują się w dwóch miejscach: Samułki Małe i Ptasia Osada w Ploskach. Szlak unika utwardzanych dróg, a główne ścieżki prowadzą przez malownicze tereny na skraju lasu i rzeki.

Szlak prawosławnych świątyń
Szlak o długości 150 km. Przez powiat bielski prowadzi na odcinku blisko 50 km (Bielsk Podlaski – Parcewo – Spiczki – Orla – Szczyty-Dzięciołowo – granica powiatu). Szlak promuje kulturę prawosławia na północnym Podlasiu – zabytkowe w znacznej części drewniane cerkwie i inne obiekty kultu: kapliczki, krzyże wotywne. Szlak ten w swym przebiegu prezentuje m.in. różnorodne w stylu i wieku świątynie Bielska Podlaskiego, znany w całym kraju, a także za granicą, sobór Świętej Trójcy w Hajnówce oraz inne ciekawe miejscowości.

zdjęcie: Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim

Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim (fot. B. Komarzewski)

Szlak włókniarzy
Szlak pieszy nawiązujący do początków przemysłu włókienniczego na Białostocczyźnie. Wyznakowany na długości 75 km z Fast do Rajska, gdzie łączy się ze szlakiem prawosławnych świątyń. Na swoim przebiegu ma kilka znaczących zabytków archeologicznych. Przez teren powiatu bielskiego prowadzi na odcinku 10 km.

Szlak kolejarzy
Szlak pieszy łączący zabytkowe osiedle kolejowe w Łapach ze schroniskiem PTTK „Kolejarz” w Surażu i biegnie przez miejscowości: Łapy Osse, Grochy, Stare, Pietkowo, Suraż. Na terenie powiatu bielskiego przebiega przez niewielki pięciokilometrowym odcinek od granicy pod Surażem do granicy powiatu koło wsi Godzieby.

Ścieżka przyrodniczo-leśna „Osuszek”
Zlokalizowana jest przy siedzibie Nadleśnictwa Bielsk i liczy dwa kilometry długości. Ścieżkę utworzono w trosce o mieszkańców Bielska Podlaskiego, korzystających najczęściej z wypoczynku blisko miasta. Na trasie ścieżki oprócz wielu gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych znajduje się miejsce straceń z czasów II wojny światowej, urządzenia związane z ochroną lasu, dąbrowa świetlista, sosna – pomnik przyrody oraz polana i wiata turystyczna.

Rezerwat przyrody „Koryciny”
Zlokalizowany w miejscowości Koryciny. Rezerwat o powierzchni 88,63 ha utworzono w celu zachowania fragmentu naturalnego lasu, charakterystycznego dla Wyżyny Drohickiej. Rezerwat charakteryzuje dobrze zachowany naturalny drzewostan, którego głównymi składnikami są dąb szypułkowy i grab, a domieszkę stanowią: brzoza brodawkowata, osika i świerk. Na terenie rezerwatu rośnie dąb „Radosław”, którego wiek szacowany jest na 460 lat.

zdjęcie: Rezerwat leśny Koryciny

Rezerwat leśny Koryciny (fot. B. Komarzewski)

Ścieżka pod Zielonym Dębem
Położenie ścieżki o długości ok. jednego kilometra, to okolice miejscowości Orla tuż nad rzeką Orlanką. Interesujące miejsca to m.in.: grupa wiekowych sosen przy zakolu rzeki, strome urwisko wyrzeźbione przez wodę, tamy bobrowe, drzewa i pnie po żerowaniu bobrów, bogata roślinność wodna, leśna i łąkowa. Przy końcu ścieżki znajdują się resztki pagórka stanowiącego znane z ludowych przekazów miejsce zwane „pod zielonym dębem”.

Szkółka leśna Grabowiec
Obiekt położony w Grabowcu, osiem kilometrów od Bielska Podlaskiego. Powierzchnia szkółki drzew i krzewów hodowlanych do zalesień i odnowień wynosi 69 ha, a długość to 2,5 km. Można tu prześledzić zbiór nasion do siewu, siewy, pielęgnacje, deszczowanie. Jest to również znakomity poligon do sprawdzenia swojej wiedzy i rozpoznania kilkudziesięciu gatunków drzew i krzewów.

Dolina rzeki Narew
Położona 15 km od Bielska Podlaskiego. Jeden z najpiękniejszych zakątków północno-wschodniego Podlasia. Dzięki szerokiej bazie turystycznej w okolicy, możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego, czy też skorzystania z gotowych ofert np. spływu kajakowego.

zdjęcie: Dolina Narwi

Dolina Narwi (fot. B. Komarzewski)

Zbiornik wodny Otapy w Kiersnówku
Zbiornik wodny Otapy – Kiersnówek położony w malowniczej dolinie Nurca. Otwarty w czerwcu 2008 r. To nowość w atrakcjach turystycznych regionu.

Zobacz również: mapa powiatu bielskiego z oznaczaniem szlaków turystycznych

Newsletter

Powrót na początek strony