Historia siedziby Starostwa

Lokal starostwa w okresie dwudziestolecia międzywojennego XX wieku mieścił się w budynku wzniesionym jeszcze za czasów carskich dla potrzeb klubu urzędniczego. Murowany, parterowy obiekt składał się z ośmiu pokoi, w tym jednej bardzo dużej sali. Nie był skanalizowany. Miał obszerne piwnice i duży strych. Podwórko, w głębi którego stał garaż, było porośnięte kilkunastoma brzozami. Pod koniec lat 40. na miejscu tym wzniesiona została nowa przychodnia zdrowia. Po nabyciu przez Pocztę Polską nieruchomości od Powiatu Bielskiego i dokonanej gruntownej przebudowie budynku, od 2008 roku mieści się w nim urząd pocztowy.

Ilustracja do artykułu dawna_siedziba_starostwa.jpg

Dawna siedziba Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza – budynek z II połowy XIX w.,
zdjęcie z 1933 r.
Obecnie w tym miejscu placówka Poczty Polskiej


Starania nad budową nowego, odpowiedniego lokalu dla starostwa podjął ówczesny starosta Zelisław Januszkiewicz. W 1938 roku uzyskał pozytywną decyzję ministerstwa, a na miejsce budowy wybrał ośmiohektarowy plac z dwoma drewnianymi domami przy ul. 3 Maja, na miejscu dzisiejszego sądu rejonowego. Na tyłach budynku miało być wybudowane mieszkanie dla starosty. Realizację tych planów pokrzyżowała napięta sytuacja międzynarodowa przed wybuchem II wojny światowej.

W odległości około kilometra (naprzeciwko współczesnego starostwa, w okolicach księgarni Dom Książki), w budynku wydzierżawionym mieścił się lokal wydziału powiatowego oraz powiatowego zarządu drogowego. W połowie lat 30. XX wieku budynek wraz z przylegającym dwuhektarowym ogrodem został wykupiony na własność samorządu powiatowego.

Budynek administracyjny, w którym obecnie ma swoją główną siedzibę Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim, znajduje się w centrum miasta, przy ul. Mickiewicza 46. Jest to obiekt sześciokondygnacyjny, w tym z jedną kondygnacją piwniczną. Jednostronnie przylega do bloku mieszkalnego. Z drugiej strony sąsiaduje z budynkiem Urzędu Miasta, z którym połączony jest zabudowanym przejściem na wysokości I piętra zajmowanego przez Urząd Gminy. W 2005 roku budynek docieplono, zyskał też nową elewację. W tym samym roku został częściowo udostępniony osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach, dzięki wykonaniu podjazdu od strony placu wewnętrznego. W końcu 2008 roku zamontowano nową windę na miejscu nieczynnego od końca 1988 roku dźwigu osobowego.

zdjęcie: Budynki Urzędu Powiatowego na rogu ulic Mickiewicza i Kopernika, 1974 r. (fot. W. Wawrzonowski)

Budynki Urzędu Powiatowego na rogu ulic Mickiewicza i Kopernika, 1974 r. (fot. W. Wawrzonowski)

Projekt budynku o charakterze administracyjno-laboratoryjnym został wykonany 30 lipca 1969 r. przez Inspektorat Budownictwa Rolniczego w Bielsku Podlaskim. Obiekt został wzniesiony przez Bielsko-Podlaskie Przedsiębiorstwo Budowlane i oddany do użytku wiosną 1972 roku. Pierwszym użytkownikiem biurowca było Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, a w szczególności Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, a także Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin oraz Powiatowe Biuro Geodezji i Terenów Rolnych. W 1974 roku właścicielem budynku został Urząd Powiatowy, rozpoczął też funkcjonowanie Zakład Terenowy Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Białymstoku. Wraz z likwidacją powiatów 1 czerwca 1975 r. obiekt został przejęty przez Urząd Miejski, który przeniósł się do niego z zabytkowego budynku ratusza. Następnie od 1 września 1990 r. mieścił się tu Urząd Rejonowy i Rejonowy Urząd Pracy. Na mocy porozumienia z 17 marca 1995 r. część budynku po urzędzie pracy (parter wraz z salą konferencyjną oraz pierwsze piętro) została przekazana przez Kierownika Urzędu Rejonowego na własność Gminie Wiejskiej w Bielsku Podlaskim. Do dziś jest siedzibą Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, który wcześniej zajmował I piętro w sąsiednim budynku Urzędu Miasta przy ul. Kopernika 1.

Wraz z ponownym utworzeniem powiatów i przejęciem przez nie części zadań z zakresu administracji państwowej, 1 stycznia 1999 r. siedzibę byłego Urzędu Rejonowego przejęło z mocy prawa Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Obecnie część wydziałów Starostwa Powiatowego mieści się również w innych lokalizacjach – przy ulicy 11 Listopada 4 i 3 Maja 17, a także w biurze zamiejscowym w Brańsku.

Newsletter

Powrót na początek strony