Jednostki powiatowe

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku
Anna Klinicka – dyrektor
ul. Jana Pawła II 12
17-120 Brańsk
tel.: 85 737 51 32
faks: 85 737 50 60
e-mail: dps@powiatbielski.pl
www.dpsbransk.pl
ESP: https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Search?uId=10310

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim
st. bryg. Waldemar Kudrewicz – komendant powiatowy PSP
ul. Poniatowskiego 11
17-100 Bielsk Podlaski
tel.: 85 731 91 03
faks: 85 731 91 09
e-mail: kppspbp@straz.bialystok.pl
www.bielskpodlaski.straz.bialystok.pl

Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim
insp. Wojciech Macutkiewicz – komendant powiatowy policji
ul. Kopernika 7
17-100 Bielsk Podlaski
tel.: 47 712 52 12
e-mail: kpp@bielsk-podl.bk.policja.gov.pl

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego nr 1 w Bielsku Podlaskim
Zenaida Profiruk – dyrektor
ul. Jaroszewicza 15
17-100 Bielsk Podlaski
tel.: 85 730 08 22
e-mail: domdziecka@powiatbielski.pl
ESP: https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Search?uId=10313

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim
Barbara Szpalerska – dyrektor
ul. Widowska 1
17-100 Bielsk Podlaski
tel.: 85 833 26 74
e-mail: poradnia@powiatbielski.pl
www.ppp-bielsk.pl
ESP: https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Search?uId=10307

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku Podlaskim
Marzenna Perzyna – państwowy powiatowy inspektor sanitarny
ul. Białowieska 28
17-100 Bielsk Podlaski
tel.: 85 730 17 17
faks: 85 730 80 90
e-mail: pssebielsk@wsse.bialystok.pl
www.pssebielsk.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim
Urszula Kitlas – dyrektor
ul. 3 Maja 17
17-100 Bielsk Podlaski
tel.: 85 833 26 76
faks: 85 833 26 75
www.pcprbielskpodlaski.pl
e-mail: pcpr@powiatbielski.pl
ESP: https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Search?uId=10312

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim
Marek Żaworonek – powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
ul. 3 Maja 17
17-100 Bielsk Podlaski
tel.: 85 833 26 78, 85 833 26 79
e-mail: pinb@powiatbielski.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bielsku Podlaskim
Ryszard Baranowski
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski
tel.: 85 833 26 35
faks: 85 833 26 12
e-mail: rzecznik@powiatbielski.pl
ESP: https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Search?uId=10024
Rzecznik przyjmuje w poniedziałki i czwartki

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim
Beata Dawidziuk – dyrektor
ul. 3 Maja 17
17-100 Bielsk Podlaski
tel.: 85 833 27 00, 85 833 27 02 do 29
faks: 85 833 27 01
e-mail: pup@powiatbielski.pl
http://pupbp.pdt.pl
BIP: http://pup-bielsk.pbip.pl
ESP: https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Search?uId=10311

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
Leszek Aleksiejuk – dyrektor
ul. Widowska 1
17-100 Bielsk Podlaski
tel.: 85 833 26 83, 84, 86
faks: 85 833 26 85
e-mail: pzd@powiatbielski.pl
ESP: https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Search?uId=10308

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (działa przy PCPR)
Anna Żarska – przewodniczący
ul. 3 Maja 17
17-100 Bielsk Podlaski
tel.: 85 833 26 77
e-mail: pcpr@powiatbielski.pl
ESP: https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Search?uId=10312

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
Bożena Grotowicz – dyrektor
ul. Kleszczelowska 1
17-100 Bielsk Podlaski
tel.: 85 833 27 50 do 59 oraz 61 do 69
faks: 85 833 27 60
e-mail: spzoz@powiatbielski.pl
www.spzoz-bielsk.pl

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim
Sławomir Jerzy Snarski – starosta
ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski
tel.: 85 833 26 16
faks: 85 833 26 12
e-mail: starostwo@powiatbielski.pl
www.powiatbielski.pl
ESP: https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Search?uId=10024

 

Objaśnienia
ESP – Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Newsletter

Powrót na początek strony