Nieodpłatna pomoc prawna – gdzie, dla kogo, w jakiej sprawie

Każdy z nas może znaleźć się w trudnej sytuacji życiowej, wymagającej pomocy prawnika. Często pomoc ta jest kosztowna i przekracza możliwości przeciętnego człowieka.

Ilustracja do artykułu 1024npp.jpg

Już od kilku lat z pomocą potrzebującym przychodzi instytucja nieodpłatnej pomocy prawnej, wprowadzona ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Do 2018 roku obowiązywał dość ograniczony katalog osób uprawnionych do skorzystania z darmowych porad prawnych. Skierowana ona była do młodzieży do 26. roku życia, osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, osób po 65. roku życia, posiadaczy karty dużej rodziny, kombatantów i weteranów, zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną oraz do kobiet w ciąży.

Od początku roku 2019 każda osoba, której nie stać na wynajęcie prawnika, może uzyskać darmową pomoc prawną. Wymagane jest od niej jedynie złożenie oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy. Nie obowiązuje tu rejonizacja ani limit zgłaszanych spraw – możemy z nich korzystać w dowolnym miejscu w kraju.

Katalog spraw objętych nieodpłatnym poradnictwem jest bardzo szeroki. Może to być np. pomoc przy spłacie długu lub alimentów, pomoc osobom mającym problemy mieszkaniowe (np. przy zagrożeniu eksmisją), porady i mediacje w sprawach wynikających ze stosunku pracy, sporów na gruncie prawa cywilnego (np. zatargów sąsiedzkich). Nie obejmuje ona natomiast spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności).

Sposoby załatwienia spraw mają zróżnicowany charakter. Prawnik przede wszystkim udzieli nam stosownej informacji prawnej i pomoże przygotować odpowiednie pismo. Może także podjąć się nieodpłatnej mediacji przy sporach z innymi instytucjami, np. bankiem lub spółdzielnią mieszkaniową.

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie bielskim świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 w punktach pomocy prawnej zlokalizowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza 46, pok. nr 010:
– punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnych porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku,
– punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, którego prowadzenie Powiat Bielski powierzył Stowarzyszeniu Sursum Corda z Nowego Sącza.

Obecnie osobiste udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w ww. punktach zostało zawieszone ze względu na zagrożenie spowodowane pandemią covid-19. Porady do odwołania udzielane są wyłącznie telefonicznie lub z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość. Poniżej podajemy dane teleadresowe do kontaktu z prawnikami świadczącymi swoje usługi w tym zakresie:

 Lp.   Dzień tygodnia   Godziny pracy   Imię i nazwisko/dane kontaktowe 
1. Poniedziałek 7.30 – 11.30 Adwokat Ewelina Kozak
tel. 604 277 714
e-mail: adw.ewelinakozak@gmail.com
11.30 – 15.30 Adwokat Emilia Baszkiewicz
tel. 502 781 913
e-mail: emiliabaszkiewicz@gmail.com
2. Wtorek 7.30 – 11.30 Radca prawny Andrzej Hryniewicki
tel. 604 128 001
e-mail: mec.hryniewicki@wp.pl
11.30 – 15.30 Adwokat Ewa Leśnikowska
tel. 691 305 181
 e-mail: adwokat@kancelarialesnikowska.pl 
3. Środa 7.30 – 11.30 Adwokat Ewelina Kozak
tel. 604 277 714
e-mail: adw.ewelinakozak@gmail.com
11.30 – 15.30 Adwokat Łukasz Cywoniuk
tel. 504 868 144
e-mail: kancelariacywoniuk@gmail.com
4. Czwartek 7.30 – 11.30 Radca prawny Łukasz Kołos
tel. 600 802 736
e-mail: lukaszkolos@o2.pl
11.30 – 15.30 Adwokat Ewelina Kozak
tel. 604 277 714
e-mail: adw.ewelinakozak@gmail.com
5. Piątek 7.30 – 11.30 Doradca obywatelski Krzysztof Bolek
tel. 518 105 765
e-mail: bolek.krzysztof@wp.pl
11.30 – 15.30 Adwokat Łukasz Budźko
tel. 502 382 930
e-mail: kancelaria.blk@wp.pl


Ze szczegółami dotyczącymi świadczenia nieopłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bielskiego można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto również w BIP-ie znajduje się pełna lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.

 

pd

Powrót na początek strony