Raport o stanie Powiatu Bielskiego

Zarząd Powiatu na posiedzeniu 28 maja br. zatwierdził raport o stanie Powiatu Bielskiego za rok 2019. Jest to dokument niezbędny do uzyskania wotum zaufania, udzielanego przez Radę Powiatu. Debata nad raportem odbędzie się podczas najbliższej sesji Rady, tj. w czerwcu.

Ilustracja do artykułu Raport-640.jpg

Przyjęty przez Zarząd dokument stanowi podsumowanie działalności Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu. Jego treść podzielona jest na działy, zgodne z wymienionymi w ustawie o samorządzie powiatowym zadaniami samorządu, na które składają się m.in.: edukacja publiczna, promocja i ochrona zdrowia, szeroko pojęta pomoc społeczna, transport zbiorowy i drogi publiczne, kultura (w tym kultura fizyczna), opieka nad zabytkami, geodezja, kartografia i kataster, gospodarka nieruchomościami, czy też przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy.

Z raportem można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

pd

Powrót na początek strony