Matury 2020

Dwustu trzydziestu sześciu absolwentów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Bielski rozpoczęło dziś najważniejszy w ich dotychczasowym życiu sprawdzian – egzaminy maturalne. Od uzyskanych wyników zależeć będzie m.in. możliwość dalszego kształcenia na studiach wyższych. Im lepsze oceny na świadectwie maturalnym, tym większe szanse na dostanie się na wymarzoną uczelnię.

Ilustracja do artykułu I Liceum Ogólnokształcące na chwilę przed maturą640.jpeg

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim na chwilę przed maturą

Tegoroczne matury przebiegają w warunkach zaostrzonego reżimu sanitarnego, co związane jest z ciągle groźną, chociaż wygasającą epidemią koronawirusa. Przystąpić do egzaminu może zatem wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Czekając na wejście do szkoły i sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp, co najmniej półtorametrowy. Obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic, a przy każdym wejściu niezbędna jest dezynfekcja rąk. Musi być także zachowany odpowiedni dystans pomiędzy osobami na sali egzaminacyjnej, wynoszący co najmniej półtora metra w każdym kierunku.

Po zajęciu swoich miejsc zdający mogą zdjąć maski, natomiast na egzaminie każdy z nich korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla i kalkulatora. Nie mogą oni pożyczać przyborów od innych zdających. Ponadto w każdej szkole musi być przygotowane pomieszczenie wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, stanowiące tzw. punkt kwarantanny.

Matury potrwają do 29 czerwca 2020 r.

 

pd, ach, fot. I LO

Powrót na początek strony