Projekt pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych”

Projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Ilustracja do artykułu secretary-2199013_640.jpg

Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, działanie 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, poddziałanie 3.2.1. Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, poddziałanie 3.2.2. Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych.

Projekt przewidziany jest dla osób zamieszkujących miasto Łomża lub powiaty: bielski, hajnowski, kolneński, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki i zambrowski.

Projekt obejmuje następujące rodzaje bonów edukacyjnych:

1) Poddziałanie 3.2.1 – bon na:

  • szkolenia i kursy z informatyki (np. pakiet Office [Word, Excel, PowerPoint], AutoCAD, Java, SolidWorks, grafika komputerowa, kurs 3ds Max – modelowanie i wizualizacje architektoniczne, kosztorysowanie – poziom I i II, kurs obsługi komputera i Internetu),
  • szkolenia i kursy z języków obcych (kursy indywidualne lub grupowe na wszystkich stopniach zaawansowania – języki: angielski, niemiecki, hiszpański, norweski i inne),
  • ursy kompetencji ogólnych (przygotowujące do matury),s
  • studia podyplomowe (preferowane kierunki wiążące się z dziedziną nauk technicznych i dziedziną nauk ekonomicznych; inne kierunki – np. ochrona danych osobowych – mogą zostać zakwalifikowane pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia przez pracodawcę).
    Bon szkoleniowy w maksymalnej wysokości 9 tys. zł/os. (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/studia do łącznej kwoty 9 tys. zł). Wkład własny uczestnika wynosi 12 proc. wartości szkolenia/studiów.

Bon mogą uzyskać osoby powyżej 50. roku życia lub osoby nieposiadające wykształcenia wyższego.

2) Poddziałanie 3.2.2 – bon na kursy zawodowe np.: na prawo jazdy kat. C, C + E, D; przewóz rzeczy i przewóz osób; przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR); operatora żurawia przenośnego (HDS); operatora wózka widłowego; operatora koparki, ładowarki, koparko-ładowarki; spawacza (metoda MIG, MAG); drwala; elektryczny.
Bon szkoleniowy w maksymalnej wysokości 15 tys. zł/os. (można otrzymać kilka bonów na poszczególne kursy do łącznej kwoty 15 tys. zł). Wkład własny uczestnika wynosi 12 proc. wartości kursu.

Bon mogą uzyskać osoby powyżej 18. roku życia.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie zgłoszenia za pomocą portalu www.bonynaszkolenie.pl lub złożenie osobiście w Subregionalnym Biurze Obsługi w Bielsku Podlaskim, ul. Widowska 1 (budynek po byłym Zespole Szkół nr 3 w Bielsku Podlaskim), pokój nr nr 1.10 i 1.11, tel. 85 833 10 92 i 85 833 40 09 w dni robocze (pon. – pt. w godzinach 7.30 – 15.30).

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 45,5 mln zł, w tym dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 – ok. 40,8 mln.

Projekt zintegrowany „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO” jest realizowany przez Miasto Łomża jako lidera projektu w partnerstwie z powiatami: bielskim, hajnowskim, kolneńskim, łomżyńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim i zambrowskim oraz Naczelną Organizacją Techniczną w Łomży.

Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2020 r. W tym okresie będzie można uzyskać wsparcie w projekcie.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie projektu dostępnym na stronie www.bonynaszkolenie.pl oraz w biurach obsługi u każdego partnera projektu.

Wykorzystanie bonów edukacyjnych następuje wyłącznie za pomocą bazy usług rozwojowych prowadzonej przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl).

Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu bielskiego do podnoszenia swoich kwalifikacji!

baner

 

mk

Powrót na początek strony