Dzień pamięci ofiar sowieckiej agresji

W południe 17 września br. w Bielsku Podlaskim rozległ się głos syren przypominający mieszkańcom miasta, iż to właśnie tego dnia 81 lat temu wschodnią granicę Polski przekroczyła armia sowiecka, realizując postanowienia traktatu Ribbentrop – Mołotow.

Ilustracja do artykułu dzień pamięci 1.jpg

Fakt ten został nazwany przez historyków IV rozbiorem Polski. Oddając hołd wszystkim ofiarom tej zdradzieckiej napaści, przedstawiciele władz Powiatu – starosta Sławomir Jerzy Snarski, wicestarosta Piotr Bożko oraz przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Leszczyński złożyli wiązankę kwiatową pod pomnikiem Niepodległości Polski.

władze powiatu składają kwiaty

Siedemnastego września 1939 r. o godzinie 3.00 w nocy wojska sowieckie przekroczyły granicę z Polską na całej jej długości. Ich liczebność wynosiła ok. 1,5 mln żołnierzy, ponad 6 tys. czołgów i ok. 1800 samolotów. Zgrupowane były na dwóch frontach – białoruskim Michała Kowalowa i ukraińskim Siemiona Tymoszenki. W ślad za oddziałami pierwszej linii postępowały pograniczne oddziały NKWD, które likwidowały osoby uznane za elementy antysowieckie, mogące organizować działania konspiracyjne.

W wyniku dokonanej agresji na Polskę Związek Sowiecki zagarnął obszar o powierzchni ponad 190 tys. km kw. z liczącą ok. 13 mln ludnością. Część Wileńszczyzny została przekazana Litwie, by nieco ponad pół roku później razem z Łotwą i Estonią włączyć ją do ZSRR.

pomnik Niepodległości Polski

Po zajęciu terenów wschodniej Polski władze sowieckie rozpoczęły wprowadzanie własnych porządków. Zdaniem prof. Andrzeja Paczkowskiego w ciągu dwóch lat władzy sowieckiej rozstrzelano, uwięziono zesłano do łagrów i na Syberię ponad 1 milion osób (A. Paczkowski, „Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania”). Wśród nich znalazło się także wielu mieszkańców powiatu bielskiego, zesłanych na Sybir, rozstrzelanych i zamęczonych w miejscach kaźni. Weilu z nich zostało pozbawionych majątków – ziemi, domów, sklepów i zakładów rzemieślniczych.

 

pd

Powrót na początek strony