Działka z halą sportową I LO w całości własnością powiatu

W grudniu ubiegłego roku powiat bielski nabył w drodze darowizny od gminy miejskiej Bielsk Podlaski nieruchomość o powierzchni niespełna 300 mkw. położoną przy ul. Kościuszki.

Ilustracja do artykułu działka.jpg

Wnętrze hali sportowej przy I LO im. T. Kościuszki

Na jej części wybudowana została hala sportowa przy I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki. Uregulowanie spraw własnościowych pozwoliło zarządowi powiatu na ustanowienie na rzecz szkoły trwałego zarządu na tej działce.

Trwały zarząd jest jedną z prawnych form władania nieruchomościami przez jednostki organizacyjne powiatu. Spełnia on cel publiczny, jakim jest m.in. budowa i utrzymanie obiektów sportowych.

To nie jedyna sprawa dotycząca I LO, którą zajmował się zarząd powiatu podczas ostatniego posiedzenia. Na wniosek dyrektora szkoły zabezpieczono także kwotę 50 tys. zł na zakup i montaż podwieszanych koszy do gry w koszykówkę. Wymiana koszy znacznie ułatwi właściwą organizację zajęć sportowych.

 

pd

Powrót na początek strony