Sprzedaż nieruchomości

  • Przetarg na sprzedaż prawa własności Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego w Bielsku Podlaskim, ul. Studziwodzka 44b

    Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 12 o powierzchni użytkowej 50,26 mkw., wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o powierzchni użytkowej 6,50 mkw. oraz prawo współwłasności Skarbu Państwa do udziału 5676/64548 w gruncie zabudowanym, oznaczonym numerem ewidencyjnym działki 3650/10 o powierzchni 0,1478 ha, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 44b, dla której urządzona jest księga wieczysta nr BI1P/00085595/8.

    Czytaj więcej
Powrót na początek strony