Wykaz bibliografii w roku szkolnym 2014/2015

Uczestnikom projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego” przekazujemy wykaz bibliografii do tematyki obszarów wsparcia wybranych w poszczególnych szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2014/2015.

Bibliografię przygotowało Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku w ramach porozumienia o współpracy zawartego 19 kwietnia 2013 r. pomiędzy Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego, a Powiatem Bielskim w sprawie współpracy przy realizacji projektu oraz uchwałą nr 150/2150/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie zawarcia z Powiatem Bielskim porozumienia o współpracy na rzecz działalności bibliotecznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku przy realizacji projektu pt. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego”.

Obszary wsparcia wybrane przez szkoły i przedszkola w roku szkolnym 2014/2015:

 1. Budowa koncepcji pracy szkoły (doc, 34 kB)
 2. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? (doc, 53 kB)
 3. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? (doc, 39 kB)
 4. Nauczyciel 45+ (doc, 29 kB)
 5. Ocenianie kształtujące (docx, 13 kB)
 6. Praca z uczniem młodszym (doc, 41 kB)
 7. Praca z uczniem zdolnym (doc, 42 kB)
 8. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (doc, 42 kB)
 9. Projekt edukacyjny w szkole (doc, 44 kB)
 10. Rodzice są partnerami przedszkola (doc, 46 kB)
 11. Rodzice są partnerami szkoły (doc, 37 kB)
 12. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (doc, 42 kB)
 13. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła (doc, 39 kB)
 14. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach eduka-cyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego (doc, 40 kB)
 15. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych (doc, 37 kB)

Do pobrania: cała bibliografia (zip, 111 kB).

 
logo: Kapitał Ludzki – Europejski Fundusz Społeczny

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

js

Newsletter

Powrót na początek strony