Sprawozdanie z realizacji sieci współpracy i samokształcenia w I cyklu doskonalenia

W ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego” powstały cztery tematyczne sieci współpracy i samokształcenia:

1. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?
Koordynatorem sieci jest Artur Brzeziński

2. Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania
Koordynatorem sieci jest Anna Krawczuk

3. Jak radzić sobie ze szkolną absencją – bezpieczeństwo w szkole
Koordynatorem sieci jest Dorota Ksok-Borowska

4. Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły
Koordynatorem sieci jest Grażyna Wiśniewska

Dla każdej z sieci zorganizowane zostały dwa spotkania z koordynatorem sieci, organizacyjne w październiku 2013 r. oraz podsumowujące w czerwcu 2014 r. Dodatkowo odbyły się dwa spotkania z ekspertami zewnętrznymi w styczniu i marcu 2014 r. Na spotkaniu z ekspertami omawiano tematy wybrane przez uczestników sieci.

Uczestnicy pozytywnie ocenili proponowane formy i zakres wsparcia przeprowadzone w ramach sieci.

 
logo: Kapitał Ludzki – Europejski Fundusz Społeczny

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

mk

Newsletter

Powrót na początek strony