Spotkania z uczestnikami sieci współpracy i samokształcenia

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim informuje, że planowane jest zorganizowanie spotkań z uczestnikami sieci współpracy i samokształcenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Bielsku Podlaskim przy ul. Wysockiego 6 w następujących terminach:

  • sieć dyrektorów „Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły” – 15 grudnia 2014 r., godz. 12.30, temat spotkania: „Ochrona danych osobowych w szkole/przedszkolu” – ekspert Krystyna Grabowska,
  • sieć nauczycieli „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów” – 11 grudnia 2014 r., godz. 14.30, temat spotkania: „Jak twórcze myślenie można wykorzystać w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, stresem?” – ekspert Alina Papasz,
  • sieć nauczycieli „Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania” – 10 grudnia 2014 r., godz. 14.00, temat spotkania: „Jak wykorzystywać elementy biblioterapii podczas zajęć z uczniami” – ekspert Teresa Modzelewska,
  • sieć nauczycieli „Jak radzić sobie ze szkolną absencją – bezpieczeństwo w szkole” – 9 grudnia 2014 r., godz. 14.30, temat spotkania: „Procedury mające na celu profilaktykę opuszczania zajęć” – ekspert Alina Papasz.

Spotkania będą miały charakter usług doradczych.


logo: Kapitał Ludzki – Europejski Fundusz Społeczny

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

mk

Newsletter

Powrót na początek strony