Relacja ze spotkania w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół”

W dniu 10 września 2013 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 4 odbyło się spotkanie organizacyjne w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu III, działania 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Ilustracja do artykułu 131002-relacja1.jpg

W konferencji udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorzy szkół i przedszkoli z powiatu bielskiego oraz przedstawiciele Biblioteki Pedagogicznej i instytucji odpowiedzialnych za wspomaganie szkół i przedszkoli. Spotkanie otworzył Anatol Grzegorz Tymiński, naczelnik Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.

zdjęcie: Relacja ze spotkania w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół”

Celem konferencji było przedstawienie założeń nowego systemu doskonalenia nauczycieli oraz rodzajów wsparcia oferowanego dla szkół i przedszkoli, które zaprezentowała Julita Sawicka, koordynator projektu. Następnie Barbara Szpalerska, dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Bielsku Podlaskim, omówiła zakres zadań powierzony szkolnym organizatorom rozwoju edukacji oraz koordynatorom sieci współpracy i samokształcenia.

zdjęcie: Relacja ze spotkania w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół”

Krystyna Grabowska, dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, przypomniała, że dzięki nowym rozwiązaniom powstaną sieci współpracy i samokształcenia, skupiające dyrektorów i nauczycieli. Zwróciła uwagę, że docelowo we wspomaganiu szkół uczestniczyć będą również Biblioteka Pedagogiczna i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Jako największą zaletę nowego systemu wskazała współpracę między rożnymi instytucjami.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego

 

logo: Kapitał Ludzki – Europejski Fundusz Społeczny

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

js

Newsletter

Powrót na początek strony