Relacja ze spotkania organizacyjnego z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz przedstawicielami jst

Dwudziestego szóstego września 2014 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu III, działania 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Ilustracja do artykułu P1012086.JPG

W konferencji wzięli udział starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, wicestarosta Piotr Bożko, skarbnik powiatu Bożena Zwolińska, wójtowie, dyrektorzy szkół i przedszkoli z powiatu bielskiego, Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Bielsku Podlaskim, a także przedstawiciele Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku w osobach dyrektor Krystyny Grabowskiej oraz Artura Brzezińskiego – konsultanta CEN i koordynatora sieci współpracy i samokształcenia „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów”.

zdjęcie: Relacja ze spotkania organizacyjnego z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz przedstawicielami jst

zdjęcie: Relacja ze spotkania organizacyjnego z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz przedstawicielami jst

Spotkanie otworzył Anatol Grzegorz Tymiński – naczelnik Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim. Następnie głos zabrał starosta Snarski, kierując ciepłe słowa do wszystkich osób zaangażowanych w realizowany projekt. Zachęcał do dalszej współpracy dyrektorów szkół/przedszkoli, władze oraz instytucje odpowiedzialne za wspomaganie szkół.

zdjęcie: Relacja ze spotkania organizacyjnego z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz przedstawicielami jst

zdjęcie: Relacja ze spotkania organizacyjnego z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz przedstawicielami jst

Julita Sawicka – koordynator projektu – podsumowała I cykl doskonalenia nauczycieli, przedstawiła efekty przeprowadzonego wsparcia w szkołach/przedszkolach oraz harmonogram doskonalenia w szkołach i przedszkolach w bieżącym roku szkolnym. Następnie zaproszeni goście uczestniczyli w dyskusji na temat założeń II cyklu realizowanego projektu. Podzielili się wrażeniami oraz doświadczeniami związanymi z zaangażowaniem szkół/przedszkoli w poprzednim cyklu doskonalenia.

 
logo: Kapitał Ludzki – Europejski Fundusz Społeczny

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

js

Newsletter

Powrót na początek strony