Relacja ze spotkań w ramach sieciach współpracy i samokształcenia

Uczestników projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego” informujemy, że 21-24 stycznia 2014 r. odbyły się kolejne spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

W poszczególnych sieciach nauczyciele uzyskali informacje na następujące tematy:

1. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? – zasady twórczego myślenia – elementy treningu.
Prowadzenie Urszula Roman.

2. Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania – techniki pracy umysłowej oraz techniki czytania.
Prowadzenie Olga Topolewska.

3. Jak radzić sobie ze szkolną absencją – bezpieczeństwo w szkole – motywowanie uczniów do chodzenia do szkoły:
• Przyczyny absencji uczniów w szkole;
• Rodzaje wagarów;
• Schemat postępowania z absencją w szkole;
• Rozmowa z uczniem opuszczającym zajęcia w szkole.
Prowadzenie Danuta Matreńczyk.

4. Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły – prawo pracy w oświacie.
Prowadzenie Monika Rękawek.


logo: Kapitał Ludzki – Europejski Fundusz Społeczny

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

mk

Newsletter

Powrót na początek strony