Relacja z konferencji podsumowującej realizację projektu

Trzeciego lipca 2015 r. w sali konferencyjnej „U Glazura” w Bielsku Podlaskim odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem konferencji było podsumowanie wdrażania zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim, a także podsumowanie zadań zrealizowanych w ramach projektu.

Ilustracja do artykułu P1012415.JPG

Konferencję swoją obecnością zaszczycili m.in.: starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski; Wiesława Ćwiklińska – wicekurator oświaty w Białymstoku; Krystyna Grabowska – dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku; Bożena Teresa Zwolińska – wiceburmistrz miasta Bielsk Podlaski; wójtowie oraz przedstawiciele gmin: Bielsk Podlaski, Wyszki, Boćki, Brańsk; dyrektorzy oraz przedstawiciele poradni pedagogiczno-psychologicznych z Hajnówki, Siemiatycz i Bielska Podlaskiego; przedstawiciel Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mońkach. Uczestnikami konferencji byli również: dyrektorzy, wicedyrektorzy oraz przedstawiciele szkół i przedszkoli objętych wsparciem w ramach projektu, szkolni organizatorzy rozwoju edukacji, przedstawiciele władz i pracownicy Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim oraz osoby zaangażowane w realizowany projekt, w tym również koordynatorzy sieci i eksperci zewnętrzni. Łącznie w konferencji udział wzięło 70 osób.

zdjęcie: Relacja z konferencji podsumowującej realizację projektu

Przybyłych gości przywitał Anatol Grzegorz Tymiński – naczelnik Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego Starostwa, przekazując następnie głos staroście Snarskiemu.

W dalszej części konferencji głos zabrała Julita Sawicka, koordynator projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego”. Podczas prezentacji podsumowała zadania, jakie zostały zrealizowane w projekcie przez cały okres jego trwania, tj. w latach 2013-2015 oraz podsumowała wdrażanie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim. Następnie zaproszeni goście wysłuchali prezentacji przygotowanych przez SORE oraz koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia. Prezentacje niniejsze przedstawiały realizację zadań w poszczególnych szkołach i przedszkolach oraz w ramach czterech sieci współpracy i samokształcenia. Ponadto prezentację przygotowała Szkoła Podstawowa nr 2 w Bielsku Podlaskim. Prezentacja przedstawiona przez nauczyciela szkoły ukazywała realizację procesu doskonalenia z perspektywy szkoły.

zdjęcie: Relacja z konferencji podsumowującej realizację projektu

W ostatniej części konferencji naczelnik Tymiński wraz z koordynator projektu Sawicką na ręce dyrektorów wręczali zaświadczenia uczestnictwa nauczycieli w projekcie. Ponadto wszyscy uczestnicy konferencji podsumowującej otrzymali materiały promujące projekt w postaci teczek z notesem i pendrive’em z materiałami oraz publikacje z materiałów wytworzonych przez nauczycieli podczas realizowanego projektu.


logo: Kapitał Ludzki – Europejski Fundusz Społeczny

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

js

Newsletter

Powrót na początek strony