Informacja w sprawie przydziału szkolnych organizatorów rozwoju edukacji

We wrześniu 2013 r. zakończyła się rekrutacja szkół i przedszkoli do udziału w projekcie „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poniżej przedstawiony został wykaz typów szkół i przedszkoli wraz z przydzielonymi do nich szkolnymi organizatorami rozwoju edukacji, którzy wspomagać będą poszczególne placówki, ich dyrektorów i nauczycieli w nich pracujących.

Lp. Nazwa szkoły/przedszkola Typ szkoły/przedszkola SORE wspomagający
1. Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Oleksin 35
17-120 Brańsk
Gimnazjum Mirosław Chomaniuk
2. Zespół Szkół
Augustowo 30
17-100 Bielsk Podlaski
Szkoła Podstawowa Alicja Barbara Malinowska-Smotek
3. Gimnazjum
4. Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej
ul. Hołowieska 18
17-100 Bielsk Podlaski
Technikum Aldona Agata Szuper
5. Zespół Szkół
ul. Dubieńska 4
17-111 Boćki
Szkoła Podstawowa Barbara Szpalerska
6. Gimnazjum
7. Zespół Szkół im. A. Mickiewicza
ul. Mickiewicza 126
17-100 Bielsk Podlaski
Szkoła Podstawowa nr 4 Bożena Konobrocka
8. Gimnazjum nr 2
9. Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. W. Wysockiego
ul. Wysockiego
17-100 Bielsk Podlaski
Szkoła Podstawowa Barbara Szpalerska
10. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów
ul. Kopernika 3
17-100 Bielsk Podlaski
Szkoła Podstawowa Alicja Barbara Malinowska-Smotek
11. Szkoła Podstawowa im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli
ul. Wesoła 2a
17-132 Wyszki
Szkoła Podstawowa Aldona Agata Szuper
12. Przedszkole nr 5 Krasnala Hałabały
ul. Kościuszki 16
17-100 Bielsk Podlaski
Przedszkole Barbara Szpalerska
13. Zespół Szkół z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego im. Ziemi Orlańskiej
ul. Bielska 32
17-106 Orla
Szkoła Podstawowa Aldona Agata Szuper
14. Gimnazjum
15. Zespół Szkół nr 3 im. W. S. Reymonta
ul Widowska 1
17-100 Bielsk Podlaski
Technikum nr 3 Aldona Agata Szuper
16. Zespół Szkół im. Jana Pawła II
ul. Szkolna 2
17-123 Rudka
Szkoła Podstawowa Bożena Konobrocka
17. Gimnazjum
18. Szkoła Podstawowa
Andryjanki 1
17-111 Boćki
Szkoła Podstawowa Bożena Konobrocka
19. Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza
ul. Poniatowskiego 9
17-100 Bielsk Podlaski
Szkoła Podstawowa nr 3 Barbara Szpalerska
20. Gimnazjum nr 3
21. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
Glinnik 40c
17-120 Brańsk
Gimnazjum Aldona Agata Szuper
22. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
Holonki 67
17-120 Brańsk
Szkoła Podstawowa Mirosław Chomaniuk
23. Szkoła Podstawowa im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie
ul. Szkolna 2
17-132 Wyszki
Szkoła Podstawowa Bożena Konobrocka
24. Przedszkole nr 9 Leśna Polana
ul. Kazanowskiego 2a
17-100 Bielsk Podlaski
Przedszkole Alicja Barbara Malinowska-Smotek
25. Zespół Szkół im. Armii Krajowej
ul. Armii Krajowej 7
17-120 Brańsk
Szkoła Podstawowa Alicja Barbara Malinowska-Smotek
26. Gimnazjum
27. Liceum Ogólnokształcące
28. Zasadnicza Szkoła Zawodowa
29. Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Żeromskiego 4
17-100 Bielsk Podlaski
Przedszkole Barbara Szpalerska
30. Przedszkole nr 7 Kubusia Puchatka
ul. Kazanowskiego 2
17-100 Bielsk Podlaski
Przedszkole Bożena Konobrocka
31. Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego
ul. Szkolna 12
17-100 Bielsk Podlaski
Technikum nr 1 Mirosław Chomaniuk
32. Zasadnicza Szkoła Zawodowa
33. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
ul. Szkolna 17
17-132 Wyszki
Szkoła Podstawowa Mirosław Chomaniuk
34. Gimnazjum
35. II Liceum Ogólnokształcące z BJN im. B. Taraszkiewicza
ul. Kopernika 4
17-100 Bielsk Podlaski
Liceum Ogólnokształcące Barbara Szpalerska
36. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
Łubin Kościelny 40
17-100 Bielsk Podlaski
Szkoła Podstawowa Aldona Agata Szuper
37. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
ul. 11 Listopada 6
17-100 Bielsk Podlaski
Liceum Ogólnokształcące Mirosław Chomaniuk
38. Szkoła Podstawowa im. por. Izydora Kołakowskiego
Domanowo 19a
17-120 Brańsk
Szkoła Podstawowa Mirosław Chomaniuk
39. Szkoła Podstawowa w Mniu
ul. Brata Alberta 8
17-120 Brańsk
Szkoła Podstawowa Bożena Konobrocka

 

logo: Kapitał Ludzki – Europejski Fundusz Społeczny

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Julita Sawicka, koordynator projektu

Newsletter

Powrót na początek strony