Informacja o sieciach współpracy i samokształcenia

Uczestników projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bielskim województwa podlaskiego” informujemy, że w ramach projektu wyłoniły się następujące tematy sieci:

1. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?
Koordynator Artur Brzeziński

2. Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania
Koordynator Anna Krawczuk

3. Jak radzić sobie ze szkolną absencją – bezpieczeństwo w szkole
Koordynator Dorota Ksok-Borowska

4. Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły
Koordynator Grażyna Wiśniewska

W październiku 2013 r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia.


logo: Kapitał Ludzki – Europejski Fundusz Społeczny

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

mk

Newsletter

Powrót na początek strony