Zostań ratownikiem wodnym!

Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe organizuje w ośrodku szkoleniowym WOPR Tama w Rajgrodzie szkolenia na ratowników wodnych.

Ilustracja do artykułu zostań ratownikiem.png

I. Kurs ratowników wodnych – 2-9 lipca

Stacjonarne szkolenie na ratownika wodnego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r.).

Warunki przyjęcia na kurs:
– ukończone 18 lat,
– dobry stan zdrowia,
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia,
– zaliczenie testu sprawnościowego z pływania.

Uzyskane uprawnienia pozwolą podjąć pracę zawodową na pływalniach, kąpieliskach i innych obiektach przywodnych w charakterze ratownika.


II. Kurs młodszych ratowników – 20-29 lipca

Obóz sportów wodnych, w ramach którego przeprowadzone zostanie szkolenie jego uczestników zakończone uzyskaniem stopnia młodszego ratownika WOPR.

Wiek uczestników –12-15 lat. Zakwaterowanie w pokojach 3-, 4-osobowych.

W programie:
– nauka i doskonalenie pływania,
– rejsy żaglówką i motorówkami,
– podstawy ratownictwa wodnego,
– nauka wiosłowania i posługiwania się sprzętem ratunkowym.


Bliższe informacje nt. kursów można uzyskać pod nr. nr. tel. tel. 85 732 79 83, 604 278 593 lub w siedzibie WOPR w Białymstoku, ul. Włókiennicza 4.

 

 

jk

Powrót na początek strony