Zdalna praca organów Powiatu

Konieczność zwiększonej izolacji spowodowana zagrożeniem epidemiologicznym wymusza na zarządzie i radzie powiatu inny niż zwykle tryb obrad. Elektronizacja administracji publicznej i ostatnie zmiany przepisów pozwalają obecnie na kontaktowanie się członków organów kolegialnych Powiatu w trybie zdalnym, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W naszym przypadku wykorzystany do tego został komunikator, dzięki któremu możliwe jest prowadzenie wideokonferencji z udziałem nawet kilkudziesięciu osób. Natomiast organizację obrad umożliwia program Esesja, rejestrujący przebieg głosowań.

Ilustracja do artykułu zdalna praca.png

XVI sesja Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim 30 kwietnia br. odbyła się w trybie zdalnym

Zarząd powiatu odbył w ten sposób dwa posiedzenia 23 i 29 kwietnia br. Posiedzenia stanowiły jakby test dla służb Starostwa wdrażających ten nowy tryb obrad. Zdobyte doświadczenie i wyciągnięte wnioski pozwoliły na szybkie i w zasadzie bez istotnych problemów przeprowadzenie obrad XVI sesji Rady Powiatu 30 kwietnia. Być może ten sposób pracy organów Powiatu będzie wykorzystywany częściej nawet po ustaniu epidemii koronawirusa i przywrócenia normalnego tryby pracy administracji powiatowej, jednakże aktualnie przepisy specjalne zezwalają na to jedynie okresowo.

Wideokonferencje wykorzystuje się także w działaniach innych instytucji, w których bierze udział starosta bielski. Dwukrotnie uczestniczył on w ten sposób w posiedzeniach zarządu Związku Powiatów Polskich 21 i 29 kwietnia. Ponadto kilkakrotnie wraz z innymi starostami spotykał się z wojewodą podlaskim, debatując nad problemami walki z zagrożeniem epidemiologicznym.

 

pd

Powrót na początek strony