Zawody drwali

Dwudziestego szóstego września w leśnictwie Wdowin (gmina Grodzisk, powiat siemiatycki) w dojrzałym drzewostanie sosnowym, przeznaczonym w bieżącym roku do rębni, przeprowadzono III Turniej Zakładów Usług Leśnych o Srebrną Siekierę Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudka. Zawody odbyły się już po raz trzeci, a ich organizatorami byli: Nadleśnictwo Rudka, Okręgowy Inspektorat Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku i zakłady usług leśnych.

Ilustracja do artykułu 081008-zawody1.jpg

Patronat nad imprezą objął dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Marek Masłowski, okręgowy inspektor pracy Dariusz Siwczyński, natomiast patronat medialny sprawował miesięcznik „Drwal”.

Zawody miały na celu podnoszenie kwalifikacji wykonawców usług leśnych, a tym samym promocję bezpiecznej pracy w lesie. W zawodach wzięły udział trzy zakłady usług leśnych (ZUL J. W. Gola, ZUL W. Wagner, ZUL W. Gawrysiak) pracujące na terenie Nadleśnictwa Rudka.

Zawody rozegrano w konkurencjach: ścinka, wymiana piły łańcuchowej i przerzynka – wchodzących w skład kategorii „Najlepszy pilarz” oraz „Najlepsi zrywkarze”.

W kategorii „Najlepszy pilarz” zwyciężyli: 1. miejsce – Sylwester Półtorak (ZUL W. Gawrysiak), 2. miejsce – Jerzy Gawrysiak (ZUL W. Gawrysiak), 3. miejsce – Wojciech Przystupa (ZUL W. Wagner), 4. miejsce Krzysztof Bojar – (ZUL W. Wagner). Najsympatyczniejszym zawodnikiem został Sylwester Bobel.

W kategorii „Najlepsi zrywkarze” 1. miejsce zajęli Tomasz i Krzysztof Bojarowie, 2. miejsce – Tomasz i Józef Zabroccy, 3. miejsce – Wiesław i Zenon Mańkowscy.

W kategorii „Najlepszy zakład usług leśnych” zwyciężył i otrzymał przechodnią Srebrną Siekierę Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudka ZULW. Wagner. Drugie miejsce zajął ZUL W. Gawrysiak, a trzecie – ZUL J. W. Gola.

wicestarosta Piotr Bożko i nadleśniczy Grzegorz Marek Godlewski

Nagrody wręczali wicestarosta Piotr Bożko i nadleśniczy Grzegorz Marek Godlewski

Sponsorami nagród byli: Nadleśnictwo Rudka, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział w Białymstoku, Państwowa Inspekcja Pracy Inspektorat w Białymstoku, Starosta Bielski, Starosta Siemiatycki, Wójt Gminy Rudka, Wójt Gminy Grodzisk, ZUL J. W. Gola, ZUL W. Wagner, ZUL W. Gawrysiak, Husquarna – diler w Brańsku, PPUH Silva Białystok s.c.

Powrót na początek strony