Zarząd Powiatu wspiera zdalną szkołę laptopami

Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozytywnie oceniło wniosek złożony przez Powiat Bielski na zakup laptopów do szkół z przeznaczeniem na zdalne nauczanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Ilustracja do artykułu laptop - zdj ilustracyjne Pexels z Pixabay640.jpg

Na zakup laptopów przyznano Powiatowi dofinansowanie w kwocie 70 000 zł. Za powyższą kwotę zakupiono 28 laptopów. Zostały one przekazane do podległych szkół celem użyczenia uczniom i nauczycielom do nauki zdalnej.

Decyzję o przekazanie sprzętu komputerowego podjął Zarząd Powiatu na posiedzeniu 14 maja br. Podstawą do jej podjęcia jest wydane przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenie, zgodnie z którym powiat może użyczać sprzęt niezbędny do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Realizując to zadanie, zarząd powiatu podjął uchwały upoważniające dyrektorów szkół do dokonywania czynności związanych z użyczaniem laptopów oraz uchwały przekazujące nieodpłatnie zakupiony sprzęt na rzecz szkół. Do I i II liceum ogólnokształcącego trafi po osiem laptopów, po pięć sztuk trafi do zespołów szkół nr 1 i 2, natomiast Zespół Szkół Specjalnych otrzyma dwa komputery.

loga projektu

 

pd

Powrót na początek strony