Zarząd Powiatu w walce z koronawirusem – przegląd działań

Zarząd Powiatu i starosta bielski od początku pojawienia się zagrożenia spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2 podjęli szereg działań mających uchronić przed zarażeniem pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu oraz mieszkańców powiatu. W przypadku tych ostatnich podejmowane kroki miały charakter ogólnej ochrony całej społeczności lokalnej, jak też pieczy nad zdrowiem klientów załatwiających swoje sprawy w Starostwie.

Ilustracja do artykułu 20200313_080621_HDR.jpg

Starostowie Sławomir Jerzy Snarski i Piotr Bożko
podczas posiedzenia powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego

Pierwsze kroki w kierunku zwalczania rodzącego się jeszcze zagrożenia podjęto już 12 lutego br. Podczas spotkania powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego dokonano przeglądu środków i sił pozostających w dyspozycji samorządów gminnych. Ponadto wdrożono akcję informacyjną, przekazując mieszkańcom powiatu niezbędne wiadomości dotyczące sposobów zachowania się w sytuacji zagrożenia.

Piątego marca natomiast Zarząd Powiatu dokonał oceny własnych zasobów i możliwości działań w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Przeglądowi poddano opracowane i wdrażane procedury, aktualną strategię postępowania, służby Powiatu poczyniły niezbędne zakupy środków dezynfekcyjnych i sprzętu, szpital powiatowy postawiono w stan gotowości do przyjmowania pacjentów z objawami zakażenia.

Dziewiątego marca miało miejsce spotkanie przedstawicieli służb odpowiedzialnych za walkę z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie powiatu, którym kierowali starostowie Sławomir Jerzy Snarski i Piotr Bożko. Uzgodniono wówczas szczegółowe zasady współpracy pomiędzy służbami i instytucjami w przypadku ujawnienia na terenie powiatu osób zarażonych wirusem. Warto zauważyć, iż wówczas jeszcze na terenie powiatu bielskiego nie stwierdzono ani jednego przypadku zakażenia koronawirusem.

Trzynastego marca doszło do kolejnej narady przedstawicieli władz Powiatu, samorządów gminnych, służb i inspekcji. Jej celem było omówienie i ostateczne dopracowanie wymaganych procedur. Było to ostatnie gremialne posiedzenie, od tej chwili bowiem ze względu na realne już zagrożenie starosta Snarski zapowiedział niezbędne konsultacje w mniejszych zespołach lub poprzez elektroniczne środki komunikacji.

Zarząd Powiatu złożył wniosek o zwołanie na 18 marca br. nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu. Jej tematyka w części dotyczyła walki z zagrożeniem epidemicznym. Bezpośrednimi zagadnieniami w porządku obrad były zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, których istotą było wprowadzenie do budżetu Powiatu środków dotacji pochodzących z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia. Odbyła się ona w warunkach szczególnej ostrożności, radni poproszeni zostali o dezynfekcję rąk i zajęcie miejsc przy oddalonych od siebie stolikach.

XV sesja Rady Powiatu

XV sesja Rady Powiatu odbyła się w warunkach szczególnej ostrożności

Od początku kwietnia zarządzeniem starosty bielskiego wprowadzono nowy tryb pracy Starostwa Powiatowego. Bezpośrednia obsługa klientów ograniczona została tylko do dwóch dni – wtorku i czwartku. W pozostałe dni klienci mogli kontaktować się z pracownikami Starostwa telefonicznie oraz składać wnioski i dokumenty wysyłając je pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną.

Drugiego kwietnia po raz pierwszy w powiecie bielskim stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem. Doszło wówczas do gwałtownego zaostrzenia się sytuacji, skutkiem czego było czasowe całkowite zamknięcie urzędu dla bezpośredniej obsługi klientów. Mimo tego służby Starostwa pracują nieprzerwanie, realizując swoje zadania i zabezpieczając interesy mieszkańców powiatu.

Zdalne posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Polskich

Zdalne posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Polskich. W prawym górnym rogu
wiceprezes Sławomir Jerzy Snarski (fot. Dziennik Warto Wiedzieć)

Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski w tym czasie włączył się w działania innych instytucji, które angażowały się w walkę z koronawirusem. Brał udział w pracach Związku Powiatów Polskich, uczestniczył w wideokonferencjach z wojewodą podlaskim, przyłączył się do wspólnego apelu podlaskich samorządowców skierowanego do mieszkańców regionu. Czternastego kwietnia wystosował własny apel do mieszkańców powiatu, w którym wzywał do odpowiedzialnego zachowania się wobec siebie i innych.

Konieczność zwiększonej izolacji spowodowana zagrożeniem epidemiologicznym wymusiły na Zarządzie i Radzie Powiatu inny niż zwykle tryb obrad. Przyjęto zdalny system pracy, z wykorzystaniem komunikatorów elektronicznych. Zarząd Powiatu odbył w ten sposób dwa posiedzenia 23 i 29 kwietnia br. W podobny sposób przeprowadzono obrady XVI sesji Rady Powiatu 30 kwietnia.

Obrady XVI sesji Rady Powiatu

Obrady XVI sesji Rady Powiatu przeprowadzono w trybie zdalnym

Cień koronawirusa położył się także na obchodach Narodowego Święta 3 Maja. Starostowie Sławomir Jerzy Snarski i Piotr Bożko bez zwykłych w takim dniu uroczystości złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikami Pamięci Narodowej i św. Jana Pawła II. W przeddzień starosta Snarski za pośrednictwem naszej strony internetowej złożył mieszkańcom powiatu życzenia z okazji narodowego święta.

Obecnie powoli zostaje rozpoczęty proces przywracania normalnej pracy administracji. Pierwszym tego krokiem jest ponowne wprowadzenie w Starostwie bezpośredniej obsługi klientów we wtorki i czwartki. Miejmy nadzieję, że zmniejszająca się liczba osób zarażonych koronawirusem pozwoli na całkowite otwarcie urzędu.

 

pd

Powrót na początek strony