Zaproszenie do projektu „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej”

Fundacja Biznes i Prawo w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Europartner AKIE i Powiatem Bielskim zaprasza do udziału w projekcie „Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w Subregionie Bielskim”.

Ilustracja do artykułu ekonomia społeczna.jpg

Projekt jest realizowany od stycznia 2018 roku na terenie trzech powiatów: bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego, skierowany przede wszystkim do osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy.

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne, niepełnosprawne czy korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Do projektu mogą zgłaszać się również samorządy, stowarzyszenia, fundacje, warsztaty terapii zajęciowej czy już działające przedsiębiorstwa społeczne.

W projekcie przewidziane jest wsparcie finansowe i merytoryczne w postaci doradztwa, szkoleń i dotacji, pomoc w założeniu m.in. stowarzyszenia, fundacji czy spółdzielni socjalnej i rozwoju istniejącego już przedsiębiorstwa społecznego.

ulotka

ulotka

 

Alina Pawluczuk

Powrót na początek strony