XI sesja Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Dwudziestego dziewiątego października br. odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu. Radni sprawnie poradzili sobie z dość szczupłym porządkiem obrad, którego najważniejszym punktem była informacja o realizacji zadań oświatowych za miniony rok szkolny oraz o stanie przygotowań szkół do bieżącego roku.

Ilustracja do artykułu 20191029_100644_HDR.jpg

Ponadto program sesji przewidywał zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok, podjęcie uchwały oddalającej skargę mieszkańca powiatu na działalność dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim oraz zagadnienia finansowe, tj. dokonanie zmian w budżecie Powiatu i wieloletniej prognozie finansowej.

minuta ciszy

Radni minutą ciszy uczcicli pamięć zmarłego Jerzego Iwańczuka

Smutnym wydarzeniem dla społeczności powiatowej była śmierć byłego radnego Rady Powiatu Jerzego Iwańczuka. Mandat radnego wykonywał on przez trzy kadencje w latach 1998-2010. Obecni na sesji radni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego kolegi.

 

pd

Powrót na początek strony