Wyróżnienie dla Powiatu Bielskiego!

Podczas uroczystej gali XXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski odebrał wyróżnienie za IV miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów za rok 2017 w kategorii powiaty do 60 tys. mieszkańców.

Ilustracja do artykułu starosta bielski S. Snarski odbiera wyróżnienie za IV miejsce w rankingu powiatów.JPG

Starosta bielski Słaromir Snarski odbiera wyróżnienie za zdobycie IV miejsca w rankingu powiatów

Ten miły akcent towarzyszył obradom delegatom zgromadzenia, odbywającego się 10-11 kwietnia br.

dyplom

W trakcie obrad podjęto także szereg uchwał dotyczących spraw wewnętrznych Związku oraz zajęto szereg istotnych dla samorządu powiatowego stanowisk w sprawach:
– dostępności komunikacyjnej polski lokalnej,
– finansowania powiatów oraz systemu oświaty,
– nowoczesnej administracji,
– nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
– problemów w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia,
– roli powiatów w ustroju terytorialnym państwa w 20-lecie ich odrodzenia,
– zwiększenia finansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej.

Ze stanowiskami ZPP można zapoznać się na stronie internetowej Związku.

 

pd, fot. ZPP

Powrót na początek strony