Wygodny sposób na urzędowe sprawy w województwie podlaskim!

Załatwiaj urzędowe sprawy przez Internet! W województwie podlaskim pomoże Ci w tym Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia.

Ilustracja do artykułu cyfrowy urząd.png

Na stronie http://cu.wrotapodlasia.pl uzyskasz informacje o usługach świadczonych drogą elektroniczną, a także znajdziesz dane teleadresowe urzędów i instytucji.

Jakie sprawy można załatwić przez Internet?
Podstawowe usługi, udostępniane przez Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia to:
pismo ogólne do podmiotu publicznego – Elektroniczna Skrzynka Podawcza,
skargi i wnioski,
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Przykłady innych spraw, które można załatwić drogą elektroniczną:
złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego,
zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
• wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego,
wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego,
zawiadomienie o zbyciu pojazdu,
opłaty za korzystanie ze środowiska (przedsiębiorcy),
wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
• wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego,
• dopisanie do spisu wyborców, zgłoszenie szkody w uprawach i płodach rolnych,
• zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż sześć miesięcy,
• wymiar i zmiana podatku od nieruchomości osób prawnych i jednostek organizacyjnych,

Łącznie na Cyfrowym Urzędzie zostało opisanych już ponad 570 usług.

Cyfrowy Urząd

Jakie urzędy są na Cyfrowym Urzędzie Wrót Podlasia?
Cyfrowy Urząd zawiera dane 130 jednostek samorządu terytorialnego (na 133 wchodzących w skład województwa), ponad 1000 jednostek podległych samorządom oraz kilkadziesiąt jednostek wojewódzkiej administracji rządowej. Znajdź urząd, którego szukasz.

Co zrobić jeśli jest na Cyfrowym Urzędzie jest opis usługi, a nie ma formularza elektronicznego?
Jakkolwiek nie wszystkie usługi mogą być zrealizowane drogą elektroniczną, to w przypadku wielu z nich wniosek można złożyć dołączając odpowiedni dokument do pisma ogólnego.

Jaki jest warunek załatwiania spraw przez Internet?
Warunkiem załatwiania spraw urzędowych przez Internet jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.
Profil zaufany można wyrobić bezpłatnie zakładając konto na stronie profilu zaufanego i potwierdzając je poprzez bank lub w jednym z wyznaczonych urzędów. Szczegółowe informacje jak założyć profil zaufany znajdziesz na stronie http://obywatel.gov.pl.
Posiadając profil zaufany lub podpis elektroniczny możesz korzystać z szeregu elektronicznych usług, również tych, znajdujących się na stronach innych instytucji.

Jak załatwić sprawę przez Cyfrowy Urząd?
1. Otwórz stronę http://cu.wrotapodlasia.pl.
2. Wybierz urząd.
3. Wyszukaj usługę, np.: pismo ogólne, opłaty za korzystanie ze środowiska, wydanie dowodu osobistego, zawiadomienie o zbyciu pojazdu.
4. Zapoznaj się z informacją na temat usługi.
5. Wypełnij formularz, podpisz go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP i wyślij.
Potwierdzenie otrzymasz na adres e-mail.

Film prezentujący jak wysłać pismo do urzędu za pomocą Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia


Instrukcja korzystania z Cyfrowego Urzędu – krok po kroku
Szczegółowa instrukcja korzystania z Cyfrowego Urzędu znajduje się na stronie http://cu.wrotapodlasia.pl.

Jakie inne sprawy można załatwić przez Internet?
Posiadając tzw. kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany możesz załatwić przez Internet coraz więcej spraw, np. złożyć wniosek o kartę ubezpieczenia EKUZ (Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego) do NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia), uzyskać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (KRK), sprawdzić swoje punkty karne.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie http://obywatel.gov.pl.

Uwaga: dane w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej (ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Dz.U. z 2005 r. nr 64, poz. 565 art. 20b pkt 2).

Punkty potwierdzania profilu zaufanego w powiecie bielskim
• Urząd Skarbowy w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 33, 17-100 Bielsk Podlaski
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Bielsku Podlaskim, ul. Widowska 10a, 17-100 Bielsk Podlaski

 

bk

Powrót na początek strony