Wydział Komunikacji w dobie pandemii

Od 6 kwietnia br. Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim nie obsługuje bezpośrednio klientów. W tym czasie wydano 48 decyzji administracyjnych dotyczących rejestracji lub wyrejestrowania pojazdu (40 decyzji), wycofania z ruchu pojazdów (6), dopuszczenie do ruchu pojazdu nienormatywnego (1) oraz zezwolenia na pojazd uprzywilejowany (1).

Ilustracja do artykułu rejestracje.jpg

Pracownicy Wydziału załatwiają sprawy zaliczane do najpilniejszych po uprzednim umówieniu się telefonicznym, korzystając także z wywieszonej przy wejściu do budynku skrzynki, za pośrednictwem której interesanci dostarczają niezbędne dokumenty:
– rejestracja pojazdów nowych, sprowadzonych z zagranicy,
– wycofanie samochodów ciężarowych z ruchu,
– wyrejestrowanie pojazdu oddanego do demontażu, po uzasadnieniu istotnej potrzeby dla klienta.

Drogą elektroniczną załatwiane są sprawy zgłoszeń sprzedaży pojazdu lub nabycia pojazdu, a także inne istotne dla klientów, jak np. udzielanie informacji o następnych badaniach technicznych pojazdu.

W uzasadnionych przypadkach Wydział wydaje prawa jazdy oraz udziela zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane. Odnośnie transportu drogowego wydawane są zezwolenia na pojazdy nienormatywne lub inne związane z transportem.

Od początku roku Wydział Komunikacji i Transportu wydał ok. 3900 decyzji związanych z rejestracją pojazdów, prawami jazdy, czy też transportem drogowym.

 

an, pd

Powrót na początek strony