Wspólnota powiatowa mottem spotkania noworocznego starosty bielskiego

– Wszyscy tworzymy wspólnotę samorządową, o której warto rozmawiać, by wyjaśnić, czym ona jest, co nam daje – mówił starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski witając się z uczestnikami spotkania noworocznego.

Ilustracja do artykułu Spotkanie noworoczne - Starosta-640.jpg

– Wiele osób wnosi do niej wiele dobrego, ale dziś pragnę podziękować tym wszystkim, którzy w istotny sposób wspierają ją, podnosząc jakość życia mieszkańców powiatu bielskiego i gmin leżących na jego terenie.

Występ uczniów Zespołu Szkół nr 4

Występ uczniów Zespołu Szkół nr 4

Starosta bielski był gospodarzem spotkania noworocznego, które odbyło się 30 stycznia br. w siedzibie Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim. Jego zaproszenie przyjęło wielu gości, pośród których znaleźli się m.in.: biskup drohiczyński senior Antoni Pacyfik Dydycz, księża dziekani dekanatu bielskiego prawosławnego i katolickiego, hajnowskiego i brańskiego, poseł na Sejm RP Robert Tyszkiewicz, wicewojewoda podlaski Tomasz Madras, konsul honorowy Bośni i Hercegowiny Stanisław Łuniewski, przedstawiciele instytucji szczebla wojewódzkiego, starostowie podlaskich powiatów, wójtowie, burmistrzowie, służby mundurowe, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

goście

– Wspólnota samorządowa, zarówno na poziomie województwa, powiatu jak i gminy, to wspólnota ludzi – mówił starosta Snarski wyjaśniając ideę tegorocznego spotkania. – Suma ich wszystkich, tych w których funkcjonujemy – religijnych, sejmowych, mundurowych, wojewódzkich, stowarzyszeniowych ma wypełniać ważne zadania. Po pierwsze – przydawać godności człowiekowi, który musi czuć w niej poparcie i może się w niej realizować, rozwijać i wnosić do niej wypracowaną wartość. Po drugie – mają one współpracować ze sobą, a miarą tego współdziałania są wypracowane efekty. Czasami wspólnoty przestają się realizować, gdyż z różnych względów nie chcemy ze sobą współpracować, rozmawiać, podejmować wspólnych wyzwań. Czasem obejmując różne urzędy i ważne funkcje myślimy, że tam zostaniemy i do nich nie wrócimy. Ale my wrócimy, bo nikt nie będzie dłużej szczęśliwy, gdy oderwie się od swych korzeni, od tego skąd wyszedł, dlaczego tu pracuje. Człowiek czuje się dobrze wówczas, gdy ma dokoła siebie dobrze zagospodarowaną przestrzeń, a samorząd realizuje zadania właśnie te, które są istotne dla społeczeństwa: bezpieczeństwo i poczucie szczęścia, dobre drogi, szkoły itd. Po to właśnie on jest, którego nikt i nic nie jest w stanie zastąpić, gdyż jest to energia ludzi chcących, aby przestrzeń do życia wokół nich była jak najlepsza – w firmach, instytucjach, szkołach, organizacjach, stowarzyszeniach.

oczekujący na wyróżnienie

Osoby wyróżnione przez starostę

Każde ze spotkań noworocznych jest okazją do wyróżnienia osób, które poprzez współpracę z Powiatem Bielskim lub przez działalność na rzecz tutejszej społeczności w szczególny sposób przyczyniły się do jej rozwoju. Specjalne podziękowania starosta bielski przekazał ks. biskupowi Dydyczowi oraz metropolicie warszawskiemu i całej Polski Sawie (odebrał je prawosławny dziekan bielski ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk). Wyróżnieni zostali także: prezes zarządu Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego Maksbud Jan Miniuk, prezes zarządu firmy Suempol Monika Siecińska-Jaworowska, sekretarz powiatu bielskiego Ryszard Anusiewicz, skarbnik powiatu Nina Tymińska, nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsk Cezary Świstak, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w Bielsku Podlaskim Monika Piotrowska-Śliwińska, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim Romuald Margański oraz dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim Barbara Szpalerska.

oczekujący na wyróżnienie

Wyróżnienie starosty odbiera prezes Maksbudu Jan Miniuk

Ponadto wyróżnienia otrzymali najlepsi uczniowie szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Bielski: Urszula Bolesta i Norbert Nieścior (I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim), Martyna Grygoruk i Błażej Jaroszewicz (II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim), Justyna Gnorowska i Maciej Falkowski (Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim), Jakub Rybak i Mateusz Ruczaj (Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim) oraz Hubert Jarosławski i Katarzyna Górska (Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim).

ryszard anusiewicz

Wyróżniony przez starostę sekretarz powiatu Ryszard Anusiewicz

Zaproszeni goście wypowiadając się przed zgromadzonym audytorium nawiązywali do myśli przewodniej tegorocznego spotkania. – Pragnę pogratulować panu staroście, jego współpracownikom i wszystkim tu obecnym, że mimo niesprzyjających okoliczności zewnętrznych wrażliwość na płynące z faktu Bożego Narodzenia przesłanie ukierunkowane na drugiego człowieka stale znajduje zrozumienie – mówił biskup Dydycz. – Wierzę, że pomimo pojawiających się różnych teorii przesłanie to stale będzie odnosiło zwycięstwo.

bp dydycz

Biskup drohiczyński senior Antoni Pacyfik Dydycz

Religijny wymiar wspólnoty wyróżnił także dziekan Tofiluk – Wszystko co czynimy, czynimy na chwałę Bożą, dlatego, że wszystko otrzymujemy od Boga – świat, zdrowie, wszystkie talenty, które mamy, a które powinniśmy używać dla dobra ludzi.

Z kolei poseł Tyszkiewicz podkreślał znaczenie powiatu bielskiego dla całego kraju, zwłaszcza w kontekście współpracy międzynarodowej z krajami wschodniej Europy. – Rozwój tego powiatu jest bardzo ważny dla całego województwa podlaskiego i dla rozwoju Polski – mówił poseł. – To jest wschodnia rubież Rzeczypospolitej i to stąd ma promieniować rozwój na wschód. Chcielibyśmy, aby to była jej wizytówka – nowoczesnej, silnej i pełnej dobrobytu.

Leoncjusz Tofiluk

Dziekan bielski ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk

– Dla nas samorządowców powiat bielski jest wzorcem, z którego wielokrotnie bierzemy przykład – tak o randze, roli i dokonaniach naszego powiatu mówił starosta wysokomazowiecki, przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego Bogdan Zieliński. – Korzystamy z jego osiągnieć i rozwiązań, widzimy, w jaki sposób jest oceniany na zewnątrz. Jego rozwój jest widoczny gołym okiem.

uczniowie

Starosta wyróżnia najlepszych uczniów

– Nie da się realizować współpracy, gdy nie będzie poczucia wspólnoty – stwierdził pierwszy wicewojewoda podlaski Tomasz Madras. – Kompetencje gmin, powiatów, samorządu województwa i administracji rządowej wzajemnie się zazębiają. Wszyscy tworzymy społeczność mieszkańców Podlasia, która nie będzie realizowała poprawnie swoich zadań, jeżeli zabraknie poczucia, że mamy te same obowiązki, zadania i cele. Z punktu widzenia osoby reprezentującej administrację rządową dostrzegam konieczność takiego podejścia, zgodnie z którym mieszkaniec powiatu bielskiego jest tak samo ważny jak mieszkaniec Białegostoku, Suwałk, Łomży czy Hajnówki.

Spotkanie umilały występy wokalne i taneczne uczniów ZS nr 4, którym towarzyszył zespół muzyczny złożony z nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Bielsku Podlaskim. W prezentowanym repertuarze znalazły się kolędy, piosenki, tańce i pieśni ludowe.

 

pd

Powrót na początek strony