Wsparcie dla osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim pozyskał dodatkowe środki finansowe dla osób zwolnionych z przyczyn nieleżących po stronie pracownika, takich jak: upadłość/likwidacja firmy, likwidacja stanowiska pracy lub wypowiedzenie przez pracodawcę.

Ilustracja do artykułu zdjęcie.jpg

Można skorzystać z następujących form pomocy:

  • środki na założenie własnej działalności gospodarczej (przewidziana kwota dofinansowania: do 18 tys. zł),
  • prace interwencyjne (zatrudnienie z częściowym dofinansowaniem wynagrodzenia przez Urząd Pracy),
  • szkolenia zawodowe (kursy i szkolenia uzupełniające kwalifikacje zawodowe osób bezrobotnych – zgodnie z potrzebami rynku pracy),
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (do 18 tys. zł).

Pomoc skierowana jest do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w bielskim PUP, które utraciły zatrudnienie w bieżącym roku.

W Urzędzie można skorzystać także z usług doradcy klienta oraz doradcy zawodowego, którzy wspierają klientów w powrocie na rynek pracy.

Szczegółowe informacje na temat dostępnych form pomocy oraz wszelkich działań podejmowanych na rzecz osób bezrobotnych oraz pracodawców z powiatu bielskiego można uzyskać na stronie internetowej http://bielskpodlaski.praca.gov.pl oraz pod numerem telefonu 85 833 27 16 lub 85 833 27 23.

 

db

Powrót na początek strony