Warsztaty „Dobry zawód – fajne życie”

Dwudziestego pierwszego maja w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim odbyły się pierwsze warsztaty w związku z organizowanym przez szkołę projektem pt. „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest organizowany przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr oraz agencję marketingową Infinity Group.

Ilustracja do artykułu IMG_20180521_093413.jpg

Dzięki realizowanym działaniom promocyjnym szkoła otrzyma narzędzia potrzebne do prowadzenia kampanii promocyjno-rekrutacyjnych oraz elementów identyfikacji wizualnych szkoły. Drugie warsztaty odbędą się w czerwcu, a trzecie podsumowujące – we wrześniu.

W ramach projektu szkoła otrzyma pakiet materiałów obejmujący:
– księgę identyfikacji wizualnej szkoły,
– pakiety zdjęciowe i wzorcowe plakaty identyfikujące szkołę,
– hasło i slogan promujący szkołę,
– materiały multimedialne: film (5 min), spot (30 s), spot radiowy (30 s), prezentację promującą szkołę (ok. 10 slajdów),
– program oraz wytyczne realizacyjne wzorcowego spotkania promocyjnego w gimnazjum dla uczniów,
– plan promocji dla szkoły zawodowej na jeden rok.

W pracach wezmą udział zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Przed przystąpieniem do warsztatów uczniowie i nauczyciele wypełnią ankiety, w których wyrażą opinię na temat szkoły. Następnie zostaną przygotowane materiały promocyjne, a także hasło i slogan.

 

wk

Powrót na początek strony