VI sesja Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Pięć podjętych uchwał oraz przyjęte sprawozdanie – to tematy VI sesji Rady Powiatu, która odbyła się 24 kwietnia br.

Ilustracja do artykułu 20190424_100358_HDR.jpg

Radni przyjęli sprawozdanie starosty bielskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informację z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i realizacji programów z obszaru pomocy społecznej za 2018 rok. Sprawom tym poświęcony został także kolejny punkt porządku obrad. Rada podjęła bowiem uchwałę w sprawie przyjęcia powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie bielskim na lata 2019-2024.

Rada Powiatu

Kolejne uchwały dotyczyły spraw bieżących i finansowych Powiatu. Było to uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie rozwiązania porozumienia dotyczącego przejęcia przez Wójta Gminy Wyszki w zarząd część drogi powiatowej nr 1581B Wyszki – Łubice – Kowale – Filipy, wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie na czas oznaczony do trzech lat, kolejnej umowy dzierżawy tej samej części nieruchomości, będącej własnością Powiatu Bielskiego, pozostającej w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej Powiatu, zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2019 r. oraz w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bielskiego na lata 2019-2023.

starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski

Sesję zakończyły zgłaszane przez radnych interpelacje i zapytania, na które odpowiadał starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski.

 

pd

Powrót na początek strony