V sesja Rady Powiatu

Obrady V sesji Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim zwołano na 28 marca br.

Ilustracja do artykułu 20190328_100117_HDR.jpg

Jej program obejmował szerokie spektrum zagadnień: od spraw związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa sanitarnego, poprzez zagadnienia z zakresu opieki społecznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi, przebudowy dróg powiatowych i oświaty, po problemy dotyczące bieżącego funkcjonowaniu powiatu.

Posiedzenie zwyczajowo rozpoczęły zagadnienia techniczne, związane z ustaleniem liczby obecnych radnych, porządku obrad i przyjęciem protokołu poprzedniej sesji. W dalszej kolejności starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu z ostatnich dwóch miesięcy.

V sesja Rady Powiatu

Radni zapoznali się z informacjami i podjęli rozstrzygnięcia w sprawach związanych z funkcjonowaniem służb sanitarnych w powiecie oraz działalnością szpitala powiatowego. Przyjęto informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu bielskiego za rok 2018 oraz podjęto uchwały zatwierdzające sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim za 2018 rok i nadające zakładowi nowy statut. Podjęto także uchwałę określającą zadania, na które Powiat w bieżącym roku przeznaczy środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rada przyjęła także sprawozdania i informacje związane ze stanem mienia Powiatu oraz realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

V sesja Rady Powiatu

W porządku obrad sesji znalazł się punkt dotyczący problemów oświatowych. Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim Anatol Grzegorz Tymiński informował radnych o wybranych szczegółach projektu uchwały ustalającej plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu bielskiego. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w tej sprawie, podobnie jak inną, dotyczącą rozwiązania porozumienia dotyczącego przejęcia przez Wójta Gminy Brańsk w zarząd część drogi powiatowej w okolicach miejscowości Spieszyn.

Sesję zakończyły głosowania nad podjęciem uchwał związanych z budżetem Powiatu na rok bieżący oraz interpelacje zgłaszane przez radnych.

 

pd

Powrót na początek strony