Urząd Pracy wspiera przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim, działając w warunkach pandemii koronawirusa, realizuje zadania w ramach tarczy antykryzysowej.

Ilustracja do artykułu urząd pracy wspiera - tarcza antykryzysowa.png

Do chwili obecnej podjęto następujące działania:
– udzielenie pożyczek mikroprzedsiębiorcom na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
– przyznanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników,
– udzielenie przedsiębiorcom będącym osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności,
– przyznanie dofinansowania części kosztów wynagrodzenia pracowników organizacjom pozarządowym i innym podmiotom pożytku publicznego.

Nabór wniosków mikroprzedsiębiorców o pożyczkę na pokrycie kosztów działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy prowadzi od 1 kwietnia 2020 r. Według stanu na 17 kwietnia br. do Urzędu wpłynęło 121 wniosków. Są one rozpatrywane na bieżąco, a wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom wypłacono pożyczki.

Piętnastego kwietnia 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy ogłosił nabór wniosków o:
– dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne przysługujące mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom,
– dofinansowanie części kosztów prowadzenia jednoosobowych działalności gospodarczych,
– dofinansowanie części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników przysługujące organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom pożytku publicznego.

Na realizację powyższych form wsparcia przedsiębiorców Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim dysponuje obecnie łączną kwotą w wysokości niemal 8 mln zł.

W ramach realizacji tych zadań pracownicy Urzędu udzielają na bieżąco przedsiębiorcom informacji telefonicznych pod dedykowanymi numerami telefonów oraz odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych form pomocy dla przedsiębiorców dostępne są na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia.

 

pup

Powrót na początek strony