Uroczystość poświęcenia pamiątkowych tablic w bielskiej bazylice

Dwudziestego szóstego października br. w bazylice pw. Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim odbyła się uroczystość poświęcenia tablicy upamiętniającej beatyfikację błogosławionego ks. Antoniego Beszty-Borowskiego. Mszę św. odprawił i poświęcenia dokonał ks. infułat dr Eugeniusz Beszta-Borowski, wikariusz generalny diecezji drohiczyńskiej. Poświęcił on również tablicę upamiętniającą ks. Jana Szyjkowskiego, biskupa pomocniczego diecezji łuckiej, który przez 42 lata był bielskim proboszczem. Zbudował on w 1784 roku nowy kościół farny – obecną bazylikę.

Ilustracja do artykułu 081103-uroczystosc1.jpg

Dziewiątego października 1796 r. biskup-proboszcz konsekrował zbudowany kościół. Rok później – 18 grudnia 1797 r. – zmarł i został pochowany w podziemiach tejże świątyni przy ołtarzu Chrystusa Ukrzyżowanego.

Biskup Szyjkowski znalazł możnego sponsora przy budowie świątyni bielskiej – Izabelę Branicką, siostrę króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, starościnę bielską, której 200. rocznicę śmierci obchodzono w bieżącym roku. Z tej okazji starosta bielski dr inż. Sławomir Jerzy Snarski ufundował tablicę upamiętniającą Branicką, poświęconą wraz z innymi tablicami.

tablica

Na placu kościelnym przy bazylice w kamiennym murze znajduje się zabytkowa kapliczka zbudowana na początku XX w. przez ówczesnego proboszcza i dziekana bielskiego ks. Witalisa Górskiego. Postawił on również pomnik grobowy proboszczowi bielskiemu ks. Janowi Niczyporowiczowi, zasłużonemu odnowicielowi bielskiej fary, który zmarł w 1919 r. zarażony tyfusem przy posłudze chorym.

Przez lata kapliczka jak i grób ks. Niczyporowicza, popadły w ruinę. W bieżącym roku staraniem ks. prałata dr. Ludwika Olszewskiego, dziekana bielskiego, w 90. rocznicę śmierci ks. Niczyporowicza zbudowany został na nowo pomnik grobowy, a na ścianach odnowionej kapliczki umieszczono osiem tablic upamiętniających proboszczów z XX w.: bł. ks. Antoniego Besztę-Borowskiego – proboszcza i dziekana bielskiego, zamordowanego przez hitlerowców 15 lipca 1943 r., ks. Michała Sokołowskiego, ks. Bronisława Kiełbassę, ks. Mariana Godlewskiego, ks. Wacława Łosowskiego, ks. Tadeusza Tararuja oraz ks. Antoniego Zajączkowskiego.

pomnik grobowy

Jest również tablica poświęcona słudze bożemu ks. Ludwikowi Olszewskiemu, prefektowi bielskich szkół, zamordowanemu 15 lipca 1943 r. przez hitlerowców wraz z bł. ks. Besztą-Borowskim.

Wszystkie tablice i grób zostały uroczyście poświęcone przez ks. infułata Besztę-Borowskiego w obecności ks. dziekana Olszewskiego, ks. Jana Bogusza – emerytowanego misjonarza z Brazylii oraz sponsorów tablic: starosty bielskiego, dyrektora przedsiębiorstwa Maksbud Jana Miniuka, prezesa firmy Mlekovita Tadeusza Romańczuka, a także parafian bazyliki.

Powrót na początek strony