Uczniowie II LO z BJN laureatami Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

W dniach 22-23 marca na Uniwersytecie Warszawskim odbył się etap centralny Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności organizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW we współpracy z innymi wiodącymi ośrodkami akademickimi w kraju.

Ilustracja do artykułu UW_Olipiada_WoBiO_-178.jpg

Błażej Jaroszewicz z dyplomem

W tym roku tematem wiodącym olimpiady było „Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Polska niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ”. Nasze województwo reprezentowało 10 uczniów, w tym sześcioro z II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim: Inez Dmitruk (klasa II d), Martyna Grygoruk (II b), Błażej Jaroszewicz (II c), Patrycja Pawluczuk (II c), Natalia Szwarc (II c) oraz Julia Wawrysiuk (II a).

Przybyłych z całego kraju 160 uczestników Olimpiady przywitali:
– prof. dr hab. Wojciech Jakubowski – przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady
– prof. dr hab. Stanisław Sulowski – dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW,
– Marek Łapiński – sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej RP,
– dr hab. Piotr Wawrzyk – podsekretarz stanu ds. parlamentarnych, prawnych, traktatowych, konsularnych, Narodów Zjednoczonych i praw człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP,
– płk. Mirosław Łabęcki – dyrektor Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO.

Martyna Grygoruk

Dyplom odbiera Martyna Grygoruk

Po uroczystym otwarciu rozpoczął się test decydujący o tym, kto ze 160 osób przejdzie do II części III etapu. Uczestnicy Olimpiady wzięli również udział w panelu dyskusyjnym „System Narodów Zjednoczonych – strażnik pokoju czy bierny obserwator starć mocarstw?”. Moderatorem panelu był dr hab. Marek Madej z Instytutu Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW, a uczestnikami: Mariola Ratschka – p.o. dyrektora Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie, dr hab. Wawrzyk oraz dr hab. Irena Rysińska z ISM.

Po zakończeniu panelu odbyło się ogłoszenie wyników testu. Okazało się, że wśród laureatów Olimpiady znaleźli się uczniowie II LO. Po emocjonującej walce w finałowym quzie Błażej Jaroszewicz zajął szóste miejsce, a Martyna Grygoruk ósme. Dodajmy, że do tej pory są to najwyższe miejsca przedstawicieli Podlasia w tej Olimpiadzie.

Laureaci otrzymali bardzo cenne nagrody pieniężne i rzeczowe. Opiekunem uczniów był Włodzimierz Wawulski.

 

Sławomir Niedźwiecki

Powrót na początek strony