Uczelnie w powiecie 2018

– Jest naszym obowiązkiem, aby dać możliwość wyboru uczelni dla tej wspaniałej młodzieży – mówił starosta Sławomir Jerzy Snarski otwierając prezentacje edukacyjno-doradcze „Uczelnie w powiecie” 20 lutego br. w Szkole Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim. – Jestem przekonany, że uczelnie prezentują szeroką ofertę, a warto jest inwestować w naukę i w siebie samych, by przy włożonym dzisiaj wysiłku mieć w przyszłości możliwość zdobycia dobrej pracy i dalszego rozwoju.

Ilustracja do artykułu DSC_7321 640.JPG

Impreza, której organizatorem był Niezależny Dwutygodnik Lokalny „Wieści Podlaskie”, zgromadziła licznie przybyłą młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Patronował jej starosta bielski, a obok niego uczestników prezentacji powitali: dyrektor SP nr 5 Zofia Tymińska, burmistrz miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski, redaktor naczelny „Wieści Podlaskich” Wiesław Sokołowski oraz dyrektor Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku Józef Hordejuk.

uczestnicy

Ofertę edukacyjną skierowaną do przyszłych studentów zaprezentowało 10 uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku.

Uczestnicy prezentacji spotkali się z życzliwością organizatorów i kilkoma atrakcjami. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie została nagrodzona pucharem starosty za prezentowaną najciekawszą ofertę edukacyjną, natomiast burmistrz wyróżnił pucharem za najbogatszą ofertę Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

stoisko Politechniki Białostockiej

Młodzież uczestnicząca w konkursie wiedzy o zawodach i uwarunkowaniach regionalnego rynku pracy została nagrodzona upominkami i dyplomami wręczonymi przez burmistrza. Konkurs przeprowadzono w ramach projektu „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Warto dodać, że wśród 50 nagrodzonych w etapie wojewódzkim konkursu aż 16 pochodziło z subregionu bielskiego, a dwa pierwsze miejsca zajęli uczniowie bielskich szkół.

puchar starosty

Organizacja prezentacji edukacyjno-doradczych „Uczelnie w powiecie” po raz kolejny spotkała się z dużym zainteresowaniem młodzieży. Dała jej bowiem możliwość zapoznania się z ofertą uczelni wyższych i bezpośredniego kontaktu z ich przedstawicielami bez konieczności wyjazdu do siedzib szkół wyższych. Zadowolenia nie kryli także pracownicy uczelni pozyskujący przyszłych studentów, co staje się niełatwe w obliczu kryzysu demograficznego.

 

pd

Powrót na początek strony