Trzydziestolecie samorządu terytorialnego

Dwudziestego siódmego maja 1990 r. po raz pierwszy w Polsce przeprowadzono w pełni wolne i demokratyczne wybory do rad gmin. I chociaż powiaty powstały osiem lat później, to pierwsza reforma samorządowa położyła podwaliny pod przyszły kształt ustroju w znacznym stopniu zdecentralizowanej i oddanej pod zarząd obywateli administracji publicznej.

Ilustracja do artykułu flaga powiatu640.jpg

Bez samorządu terytorialnego trudno dziś sobie wyobrazić demokratyczne państwo, jakim jest Polska. Przede wszystkim jest to arena działalności społeczeństwa obywatelskiego. Wyzwala energię mieszkańców, spożytkowując ją na cele ważne dla lokalnych społeczności. Uczy demokratycznych zasad działania, kształtuje postawy patriotyzmu, szacunku dla wspólnych dóbr i ludzi. Angażuje ich w zarządzanie lokalnymi dobrami publicznymi, takimi jak drogi, infrastruktura wodociągowa i sanitarna, edukacja, transport publiczny, ochrona zdrowia. Pozwala wykorzystywać w najbardziej efektywny sposób fundusze publiczne, w tym przede wszystkim środki z budżetu Unii Europejskiej. Nade wszystko jednak kieruje tą energię na rozwój małych ojczyzn, z których składa się przecież całe państwo, wzmacniając przez to jego potencjał i siły.

Powiat Bielski obchodzi ten znaczący jubileusz wspólnie z samorządami gminnymi i samorządem wojewódzkim. Dla podkreślenia jego rangi i znaczenia na budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim wywieszone zostały flagi państwowe. Wszystkim pracownikom samorządu terytorialnego składamy zaś życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i niczym nie zakłóconej i skutecznej pracy w służbie społeczeństwu.

 

pd

Powrót na początek strony