Twoja przyszłość w twoich rękach

Kilka tygodni temu uczniowie szkół ponadpodstawowych mieli okazję zapoznać się ze skierowaną do nich ofertą edukacyjną uczelni wyższych. Obecnie także młodzież z ostatnich klas gimnazjów mogła uczestniczyć w podobnym wydarzeniu adresowanym specjalnie dla nich.

Ilustracja do artykułu DSC_7461.JPG

Piętnastego marca br. w Zespole Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego odbyły się targi edukacyjno-zawodowe „Twoja przyszłość w twoich rękach”, zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery, podlegające Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy, oraz Urząd Miasta Bielsk Podlaski. Patronat nad imprezą objął starosta bielski.

– Znajdujemy się w jednej z najlepszych w Polsce szkół o kierunku mechaniczno-budowlanym – mówił starosta Sławomir Jerzy Snarski podczas ceremonii otwarcia imprezy. – Dziękuję komendantowi OHP oraz burmistrzowi miasta Bielsk Podlaski za możliwość prezentacji bogatej oferty edukacyjnej szkół podległych Powiatowi. Jest to bardzo ważne, ponieważ powinnością osób dorosłych jest to, żeby przedstawić taką ofertę młodemu pokoleniu. W życiu jest tak, że najpierw się uczymy, a potem korzystamy z tej wiedzy. Oferta edukacyjna w powiecie bielskim jest coraz szersza, rozwija się i mamy naprawdę dobre szkoły. Zachęcam do korzystania z naszej propozycji.

W targach uczestniczyła młodzież gimnazjalna z trzech powiatów: bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego. Swoje propozycje przedstawiły im przede wszystkim szkoły ponadpodstawowe podległe powiatowi bielskiemu: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Koścuszki w Bielsku Podlaskim i II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza oraz ZS nr 1 i Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Białymstoku. Można było także zapoznać się z ofertą Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce, Zakładu Doskonalenia Zawodowego Ośrodek w Bielsku Podlaskim i współpracującej z ZS nr 1 firmy Danwood House. Nie zabrakło także stoiska organizatorów – MCK, prezentującego bogatą ofertę szkoleń i usług z zakresu poradnictwa zawodowego.

W imprezie, obok jej patrona starosty, wzięli udział także przedstawiciele organizatorów oraz liczni goście. Obecni byli m.in. komendant Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Adam Romatowski, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku Agnieszka Jankiewicz, burmistrz miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski wraz z wiceburmistrz Bożeną Zwolińską, dyrektorzy i przedstawiciele szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Bielskiemu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu i Bielska.

Podczas targów młodzież szkolna mogła zapoznać się także z ofertą kulturalną, prowadzoną przez szkoły. Imprezę otworzyła bowiem swoim recitalem młodzieżowa orkiestra dęta, działająca przy ZS nr 1. Swoje możliwości artystyczne zaprezentował także zespół pieśni i tańca Podlaskie Kukułki, w którym występują uczniowie ZS nr 4. Nie zabrakło także pokazu możliwości tanecznych dziewcząt z II LO. Uczniowie ZS nr 1 zapewnili też możliwość skosztowania przyrządzonych przez nich smacznych potraw oraz modnego uczesania się.

 

pd

Powrót na początek strony