Święto Wojska Polskiego w naszym powiecie

Piętnastego sierpnia 2017 r. w Bielsku Podlaskim odbyły się uroczystości Święta Wojska Polskiego obchodzonego w dniu 97. rocznicy „Cudu nad Wisłą”.

Ilustracja do artykułu IMG_7216 sb.JPG

Po porannym nabożeństwie w intencji Ojczyzny w cerkwi św. Archanioła Michała, dalsza cześć obchodów miała miejsce w bielskim kościele pw. Miłosierdzia Bożego. Wzięły w nich setki mieszkańców miasta i powiatu wraz z przybyłymi przedstawicielami władz, w tym senatorem RP Tadeuszem Romańczukiem, starostą bielskim Sławomirem Jerzym Snarskim, a także wiceburmistrzem Bielska Podlaskiego i wójtami gmin Bielsk Podlaski, Brańsk i Rudka.

zdjęcie: Święta Wojska Polskiego

zdjęcie: Święta Wojska Polskiego

W asyście pocztów sztandarowych powiatowych służb: policji i straży pożarnej oraz bielskich szkół i tutejszej spółdzielni mleczarskiej, wystąpienie okolicznościowe wygłosił przedstawiciel Wojska Polskiego – ppłk Marek Figzał, komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień. Po krótkim odniesieniu się do genezy Święta Wojska Polskiego i podkreśleniu militarnego znaczenia zwycięstwa odniesionego nad sowieckim agresorem w 1920 r., komendant zaznaczył potrzebę dalszego wzmacniania polskiej obronności. Zachęcił ochotników do wstępowania w szeregi Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej: – Wystarczą dwa dni w miesiącu, aby przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa. Dokładnie dwa dni trwa comiesięczne szkolenie żołnierzy batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej. W tym miesiącu rozpoczną się takie szkolenia – dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa naszych rodzin.

zdjęcie: Święta Wojska Polskiego

zdjęcie: Święta Wojska Polskiego

Tuż po godz. 10, w obchodzone przez katolików w tym samym dniu Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, rozpoczęła się msza święta za Ojczyznę celebrowana przez ks. kan. Dariusza Kujawę. Przypomniał on treść podpisanego przez marszałka Józefa Piłsudskiego 25 sierpnia 1920 r. aktu oddania Polski Sercu Najświętszej Panny Maryi. Następnie, nawiązując do wystąpienia komendanta WKU, przytoczył słowa Marszałka: – Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi – a niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym.

zdjęcie: Święta Wojska Polskiego

zdjęcie: Święta Wojska Polskiego

Po mszy św., zakończonej poświęconej ziół, delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem katyńsko-smoleńskim przy kościele, po czym pochód świętujących – przy marszowych dźwiękach Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod buławą kapelmistrza Henryka Adamca – udał się na pobliski cmentarz wojenny. Pod pomnikiem Pamięci Narodowej delegacje złożyły wieńce i wiązanki, natomiast przedstawiciele wojska na sąsiedniej mogile uczcili kwiatami pamięć poległych w 1939 r. żołnierzy Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”.

zdjęcie: Święta Wojska Polskiego

zdjęcie: Święta Wojska Polskiego

Na zakończenie uroczystości starosta Snarski powiedział: – Polscy żołnierze dokonali wielkich czynów. Również w naszym regionie miały miejsce walki podczas wojny polsko-bolszewickiej. Pokazały one olbrzymią determinację Narodu Polskiego. Bardzo cenimy tę wartość, dlatego z zaangażowaniem włączamy się w organizację tych uroczystości dla dobra przyszłych pokoleń.

zdjęcie: Święta Wojska Polskiego

zdjęcie: Święta Wojska Polskiego

zdjęcie: Święta Wojska Polskiego

zdjęcie: Święta Wojska Polskiego

Starosta wyraził swoją wdzięczność licznym urzędom i szkołom oraz innym organizacjom za udział w obchodach.

 

BK, fot. Sebastian Bendella

Powrót na początek strony