Stulecie bielskiego Hufca ZHP

– Jest zapisane w prawie harcerskim, że harcerz to dobry człowiek – mówił starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski podczas uroczystości jubileuszu stulecia bielskiego Hufca ZHP. – To też człowiek, który widzi w kimś innym brata, któremu zawsze pomaga. Na tej zasadzie tworzą się wspólnoty, jaką jest też harcerstwo. Jest ona skierowana nie tylko do wewnątrz, ale też musi świecić przykładem na zewnątrz, żeby tworzyć ten świat lepszym i przyjemniejszym. I my dziś w tym miejscu tego doświadczamy.

Ilustracja do artykułu DSC_3885.JPG

Jubileuszowa uroczystość nieprzypadkowo odbyła się w murach I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim. Sto lat temu tu właśnie, w ówczesnym gimnazjum, rodziło się bielskie harcerstwo. Początkowo był to tylko jeden zastęp, kierowany przez Kazimierza Inojewicza. Bardzo szybko jednak idea harcerska przyciągnęła więcej młodzieży i już wkrótce powstały dwie drużyny – męska im. Romualda Traugutta pod komendą Zygmunta Kłopotowskiego (co warto podkreślić – urzędnika starostwa powiatowego) oraz żeńska im. Emilii Plater, której komendantką została Bronisława Burzyńska. Obie drużyny liczyły 120 harcerzy.

goście

komendant

Harcerstwo bielskie wraz z wielkimi wydarzeniami historycznymi przechodziło burzliwe dzieje. Jego działalność była przerywana przez wojnę polsko-sowiecką w 1920 roku i przez II wojnę światową. Na krótko odrodziło się w 1944 roku, by już pięć lat później ulec likwidacji przez władze komunistyczne, traktujące organizację jako konkurencję i zagrożenie dla Związku Młodzieży Polskiej. Trzeba było czekać aż do roku 1957, by zaistniało ponownie, chociaż już silnie kontrolowane przez ówczesne władze. Historia ta i dalsze dzieje hufca zostały spisane przez harcmistrza Wiesława Falkowskiego i wydane jako monografia w 2010 roku.

sztandar, starosta

sztandar, biskup

Uroczystość 22 września br. zgromadziła przede wszystkim wielu byłych i obecnych harcerzy. Towarzyszyli im przedstawiciele władz samorządowych, w tym Powiatu Bielskiego – starosta Snarski, wicestarosta Piotr Bożko oraz przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Leszczyński. Obecni byli także wójtowie gmin – Raisa Rajecka i Mariusz Korzeniewski oraz wiceburmistrz miasta Bielsk Podlaski Bożena Zwolińska. Swoją obecnością harcerzy zaszczycili: biskup drohiczyński Piotr Sawczuk, przedstawiciele rządu i Sejmu RP oraz Sejmiku i zarządu województwa podlaskiego.

sztandar, dziekan

sztandar, Babulewicz i Falkowski

Harcerskie święto rozpoczęło się modlitwą w bielskich świątyniach – cerkwi św. Archanioła Michała i Bazylice pw. Narodzenia NMP i św. Mikołaja. Z tej ostatniej przy efektownej muzyce bębnów perkusyjnego zespołu Batucada uczestnicy uroczystości przeszli do nowo wybudowanej hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego, gdzie miała odbyć się okolicznościowa akademia. Rozpoczęły ją dwa hymny – państwowy i harcerski, po których dokonano wprowadzenia harcerskiego sztandaru. Do zgromadzonych przemówił komendant bielskiego Hufca harcmistrz Dariusz Kośko. – Bielski hufiec ZHP to przede wszystkim wspaniali ludzie, którzy mają wielką misję historyczną wychowania młodych pokoleń Polaków, przekazywania im wartości, które mają podstawę w prawie harcerskim, a także miłości do Polski – mówił komendant. – Umiejętności odnalezienia swojego miejsca w Ojczyźnie, również tej małej, jaką jest miasto, powiat czy gmina. Od stu lat harcerze bielskiego Hufca starają się pozostawić ten świat lepszym niż go zastali.

sztandar

starosta, złoty medal

Podniosłym momentem w całej uroczystości była wymiana sztandarów bielskiego hufca ZHP. Używany dotychczas nadany został harcerzom w 1966 roku. Uczestnicy XI zjazdu absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, który odbył się w czerwcu ubiegłego roku, ufundowali nowy sztandar. Po ceremonii wbicia pamiątkowych gwoździ i poświęceniu przez kapłanów – biskupa Sawczuka oraz dziekana bielskiego Leoncjusza Tofiluka – został on przekazany komendantowi Hufca przez przedstawicieli uczestników zjazdu – Barbarę Babulewicz i Wiesława Falkowskiego. Poczet sztandarowy dokonał jego uroczystej prezentacji, defilując przez zebranymi harcerzami i gośćmi. Innym wzruszającym momentem było oddanie czci harcerzom, którzy już odeszli na wieczną służbę. Ich pamięci poświęcono minutę ciszy.

złoty medal

Bielscy harcerze nie zapomnieli o swoich gościach, dobroczyńcach i najaktywniejszych spośród nich. Liczne grono osób wspierających działalność hufca zostało wyróżnionych pamiątkowymi medalami i odznakami. Złotym medalem stulecia za zasługi dla Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim wyróżniony został m.in. starosta Snarski. Powiat Bielski zawsze wspierał finansowo działalność harcerstwa, również bieżące obchody stulecia mogły odbyć się dzięki pomocy samorządu powiatowego.

starosta, komendant

goście

Na zakończenie uroczystości jej uczestnicy mogli złożyć harcerzom gratulacje, życzenia i podziękowania za ich służbę. – Na stulecie tego jubileuszu życzę, aby idee harcerskie przenikały wszystkich ludzi i społeczeństwa – zwrócił się do jubilatów starosta. – Aby te idee skautowskie, harcerskie były udziałem naszym codziennym, aby – jak mówił dziś druh komendant – ten świat uczynić lepszym, piękniejszym, przyjaźniejszym. Z całego serca dziękuję tym wszystkim, którzy kierowali bielskim harcerstwem i którzy w nim działali.

 

pd

Powrót na początek strony