Sto lat Niepodległej!

Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości i Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada br. zgromadziły wyjątkowo licznie przybyłych mieszkańców miasta Bielska Podlaskiego i powiatu bielskiego.

Ilustracja do artykułu image001.jpg

Starosta Sławomir Jerzy Snarski i wicestarosta Piotr Bożko składają wiązankę pod tablicą Marszałka J. K. Piłsudskiego

Wielki jubileusz świętowano modląc się w cerkwiach i kościołach, składając wieńce i wiązanki pod pomnikami oraz bawiąc się na piknikach. Centralnym punktem uroczystości był Bielski Marsz Niepodległości, który przeszedł ulicami Bielska Podlaskiego.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości otworzyło nabożeństwo w cerkwi św. Archanioła Michała. Następnie pod wmurowaną w ścianę klasztoru pokarmelickiego tablicą pamiątkową poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu wiązanki złożyli: przedstawiciele władz Powiatu na czele ze starostą Sławomirem Jerzym Snarskim, burmistrz miasta oraz wójt gminy Bielsk Podlaski, prezes Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, komendanci komend powiatowych policji, Państwowej Straży Pożarnej, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku Podlaskim, nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsk, przedstawiciele 14. Batalionu Lekkiej Piechoty I Podlaskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej oraz przedstawiciele Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych.

Stąd udano się do kościoła pw. Matki Bożej z Góry Karmel, gdzie została odprawiona uroczysta msza św. w intencji ojczyzny, koncelebrowana przez ks. dr. Łukasza Gołębiewskiego, ks. kan. Zbigniewa Domirskiego – proboszcza parafii – oraz ks. Pawła Solkę.

Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele Matki Bożej z Góry Karmel

Msza św. w intencji ojczyzny w kościele Matki Bożej z Góry Karmel

– Patrzymy na te sztandary przed nami i widzimy ten jeden napis: „Bóg, honor, ojczyzna” – mówił ks. Gołębiewski podczas wygłoszonej homilii, objaśniając następnie znaczenie każdego z tych słów dla pokolenia Polaków, które było świadkiem i twórcą odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r., jak też wskazując ich znaczenie dla nas współczesnych. Po zakończeniu mszy spod kościoła wyruszył Bielski Marsz Niepodległości.

Bielski Marsz Niepodległości

Bielski Marsz Niepodległości

W marszu wzięły udział setki mieszkańców miasta i powiatu. Biało-czerwony pochód poprzedzany przez młodzieżową orkiestrę dętą i poczty sztandarowe, pod niesionymi flagami narodowymi przeszedł ulicami miasta, zatrzymując się przed Bazyliką Narodzenia NMP i św. Mikołaja. Tu poczty sztandarowe oddały hołd świątyni, a liczne delegacje złożyły wiązanki pod pomnikiem św. Jana Pawła II.

Składanie wiązanek pod pomnikiem św. Jana Pawła II

Składanie wiązanek pod pomnikiem św. Jana Pawła II

Kolejnym przystankiem było I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki razem z Niepodległą obchodzące jubileusz swego powołania. Jego uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny o tematyce historycznej. Stąd wyruszono w ostatni etap przemarszu, zatrzymując się przy cerkwi św. Archanioła Michała i oddając hołd świątyni. Bielski Marsz Niepodległości zakończył się przy pomniku Niepodległości Polski, gdzie kontynuowano uroczystości.

Występ uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki

Występ uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki

Podniesienie flagi państwowej przy dźwiękach hymnu narodowego otworzyło kolejną część obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Uświetniły je także tańce narodowe – polonez, mazur i oberek, wykonane przez Zespół Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki”. Artyści zespołu wraz ze wszystkimi zgromadzonymi uczestnikami uroczystości odśpiewali hymn narodowy, wpisując się w ten sposób w ogólnopolską akcję „Niepodległa do hymnu”.

„Niepodległa do hymnu” – śpiewają Podlaskie Kukułki

„Niepodległa do hymnu” – śpiewają Podlaskie Kukułki

Następnie przemówił starosta Snarski, składając wszystkim mieszkańcom powiatu życzenia, wspominając także historyczne postacie, które 100 lat temu podjęły się dzieła przywrócenia niepodległości ziemi bielskiej i włączenia jej do państwa polskiego. – My Podlasianie, zbudziliśmy się do czynów niepodległościowych wraz z całą Polską w czasie, gdy wybuchła wielka wojna, tak przez Polaków wyczekiwana – mówił starosta. Wspomniał przedstawicieli ziemiaństwa i duchowieństwa, m.in.: Artura, Stanisława i Jana Gartkiewiczów, Henryka Ciecierskiego, hrabiny Wandy Jezierskiej, ks. Jana Warpechowskiego, ks. dr. Bronisława Zalewskiego, rządowego komisarza Józefa Sienkowskiego – późniejszego pierwszego starostę bielskiego, Franciszka Szulca – inspektora szkolnego, sędziego powiatowego Michała Piusa Romera oraz Kazimierza Wawrzyńca Juszczaka – pierwszego komisarycznego burmistrza Bielska Podlaskiego. Przypomniał też nazwiska pierwszych starostów bielskich, którzy rozpoczęli i kontynuowali dzieło budowy powiatu bielskiego: Józefa Sienkowskiego, Mariana Baehra, Czaykowskiego, Włodzimierza Baranowskiego, Józefa Drożańskiego i Żelisława Januszkiewicza.

Po wystąpieniu starosty pod pomnikiem Niepodległości Polski złożono wieńce i wiązanki, oddając hołd twórcom niepodległego państwa polskiego.

Władze Powiatu składają wieniec

Władze powiatu – starosta Sławomir Jerzy Snarski, wicestarosta Piotr Bożko
i przewodniczący Rady Adam Miron Łęczycki – składają wieniec pod pomnikiem Niepodległości Polski

Tego samego dnia przy amfiteatrze miejskim w bielskim Parku Królowej Heleny odbył się „Piknik dla Niepodległej”. Jego uczestników częstowano grochówką, można też było zapoznać się z pokazami tresury psów policyjnych czy też wyszkoleniem żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Następnie mieszkańcy miasta wzięli udział w koncercie Wielkiego Patriotycznego Chóru Bielska Podlaskiego, śpiewając pieśni patriotyczne i wojskowe.

Pomnik Niepodległości Polski

Uroczystości zorganizowane zostały przez Powiatowy Zespół ds. Obchodów Świąt Państwowych i Rocznic Patriotycznych.

Więcej zdjęć z uroczystości w galerii.

 

pd, fot. Sebastian Bendella

Powrót na początek strony