Jubileusz szkoły muzycznej

Podczas odbywających się 26 października br. uroczystości jubileuszu 45-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim starosta Sławomir Jerzy Snarski wręczył wyróżnienia siedmiu zatrudnionym w niej nauczycielom.

Ilustracja do artykułu 1.jpg

Ponadto z rąk starosty wyróżnienia odebrała dyrektor szkoły Gabriela Podleska oraz uczennica Weronika Bańkowska, osiągająca sukcesy w grze na gitarze klasycznej.

Oprócz starosty bielskiego w uroczystości ze strony władz Powiatu Bielskiego wziął udział również wicestarosta Piotr Bożko. Zgromadziła też ona liczne grono przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, duchowieństwa, licznych przedsiębiorców wspierających działalność szkoły, uczniów i ich rodziny. O zainteresowaniu jubileuszem świadczy fakt, iż część publiczności musiała stać ze względu na brak wolnych miejsc siedzących.

zdjęcie: Starosta wynagradza nauczycieli – artystów muzyków

Sama uroczystość przebiegła w dwóch częściach. W pierwszej, oficjalnej – rozpoczętej hymnem narodowym zaśpiewanym przez szkolny chór – przybyłych gości przywitała dyrektor Podleska w asyście wicedyrektor Edyty Lebieżyńskiej. Następnie kolejno głos zabierali uczestnicy spotkania, w tym starosta Snarski, który wręczył dyrekcji i pracownikom szkoły wyróżnienia i nagrody. Krótka przerwa pozwoliła na skonsumowanie „urodzinowego” tortu, a po niej rozpoczął się koncert galowy, podczas którego na scenie kolejno wystąpili uczniowie i absolwenci szkoły prezentując wysoki poziom artystyczny granych przez siebie utworów muzyki klasycznej i rozrywkowej.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bielsku Podlaskim utworzona została w 1972 roku. Inicjatorami jej utworzenia na bazie istniejącego Społecznego Ogniska Muzycznego byli nauczyciele Stefan Sadlicki i Elżbieta Stefania Baranowska.

zdjęcie: Starosta wynagradza nauczycieli – artystów muzyków

W roku 1976 roku szkoła wzbogaciła się o nową siedzibę – obiekty poklasztorne mieszczące się przy ulicy Żwirki i Wigury. W zabytkowych murach dotrwała ona do roku 2009, kiedy to przeniosła się do wyremontowanego budynku przy ulicy Widowskiej.

Obecnie szkoła kształci ok. 150 młodych artystów w grze na instrumentach: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, kontrabasie, akordeonie, gitarze, flecie, klarnecie, trąbce i perkusji.

 

pd, fot. Artur Żukowski

Powrót na początek strony