Starosta bielski zasłużony dla obronności kraju!

Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski został odznaczony przez ministra obrony narodowej srebrnym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.

Ilustracja do artykułu obchody07.jpg

Wręczenia odznaczenia dokonał komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku Podlaskim ppłk Mirosław Dąbrowski podczas uroczystości Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada br.

W uzasadnieniu decyzji o przyznaniu medalu podano zasługi starosty położone w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to kolejne wyróżnienie w tym roku, 30 września bowiem odebrał on odznaczenie Bene Meritus Powiatom (dobrze zasłużony powiatom), nadane przez Zarząd Związku Powiatów Polskich.

medal

Starosta Snarski był dotąd wielokrotnie doceniany i nagradzany za swoją działalność. Odznaczono go: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju; odznaką Zasłużony Pracownik Rolnictwa, Srebrną Odznaką Zasłużony Białostocczyźnie, Złotą Odznaką Honorową Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, Brązową Odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Odznaką Honorową Sybiraka, Nagrodą Ligi Krajowej im. Grzegorza Palki, zwaną „Oskarem samorządowym” oraz wspomnianym wyżej odznaczeniem Bene Meritus Powiatom.

Serdecznie gratulujemy!

 

pd

Powrót na początek strony