Starosta bielski – dobrze zasłużony powiatom

Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski po raz kolejny został wyróżniony za swój wkład w rozwój samorządu powiatowego oraz aktywną działalność na forum Związku Powiatów Polskich. Tym razem odebrał przyznane mu przez Zarząd ZPP odznaczenie Bene Meritus Powiatom.

Ilustracja do artykułu Starosta bielski.png

Odznaczenie to nadawane jest z okazji 20-lecia Związku osobom o wybitnych zasługach dla rozwoju samorządów powiatowych. Otrzymali je dotąd m.in.: prof. Jerzy Buzek, Hanna Suchocka, prof. Jerzy Stępień, prof. Irena Lipowicz oraz byli prezesi Zarządu ZPP.

Wręczenie odznaczenia miało miejsce 30 września br. w Drozdowie podczas Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego.

Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski był dotąd wielokrotnie doceniany i nagradzany za swoją działalność. Odznaczono go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju; odznaką Zasłużony Pracownik Rolnictwa, Srebrną Odznaką Zasłużony Białostocczyźnie, Złotą Odznaką Honorową Zrzeszenia LZS, Brązową Odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Odznaką Honorową Sybiraka oraz Nagrodą Ligi Krajowej im. Grzegorza Palki, zwaną „Oskarem samorządowym”.

Serdecznie gratulujemy!

 

pd

Powrót na początek strony