Stan szkolnictwa zawodowego w powiecie bielskim

Trwa właśnie gorąca debata publiczna w trakcie odbywającej się kampanii wyborczej do organów samorządu terytorialnego. Niektórzy reprezentanci komitetów wyborczych chcąc przyciągnąć uwagę wyborców wysuwają pod adresem przedstawicieli władz Powiatu nieprawdziwe i wykazujące kompletny brak wiedzy zarzuty o zniszczenie szkolnictwa zawodowego w bielskim powiecie. Jak zatem przedstawia się proces zmian w tej branży i jakie ma perspektywy?

Ilustracja do artykułu IMG_1353.jpg

Proces zmian w szkolnictwie zawodowym trwa od lat i jest przedmiotem stałego zainteresowania władz Powiatu. Pierwsze i najdalej idące decyzje z tym związane zapadały w roku 2007 i dotyczyły przekazania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w Rudce oraz połączenia Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim. Ta druga decyzja wzbudziła duże emocje i kontrowersje w społeczeństwie, jednak z perspektywy czasu okazała się być nadzwyczaj trafna i przewidująca. Zainteresowania młodzieży wówczas były bowiem dalekie od kształcenia budowlanego, powoli odwracały się także od kierunków mechanicznych. W efekcie obie szkoły – budowlana (ZS nr 2) i mechaniczna (ZS nr 1), gdyby funkcjonowały do dziś, borykałyby się z ogromnymi problemami z naborem uczniów, co przy narastającym niżu demograficznym doprowadziłoby do ich upadku i konieczności dokonywania zwolnień nauczycieli. Włączenie szkół budowlanych do ZS nr 1 zapewniło jej możliwość rozkwitu i stały nabór uczniów, a obecne zainteresowanie władz oświatowych wszystkich szczebli rozwojem szkolnictwa zawodowego rokuje jak najlepsze perspektywy dla działalności tejże szkoły.

Dziś Zespół Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim jest jedną z najlepszych i najbardziej nowoczesnych szkół zawodowych w województwie podlaskim. Posiada bogate zaplecze techniczne, uczniowie praktykę zdobywają w Centrum Kształcenia Zawodowego oraz w bielskich firmach budowlanych. Mają oni możliwość nauki komputerowych technik projektowania w programach AutoCad, Inventor SolidEdge, EdgeCam, uczą się programowania i obsługi obrabiarek numerycznych CNC. Do ich dyspozycji pozostaje bogata baza sportowa. W roku 2009 zakończono budowę kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” o wartość 1,4 mln zł. Powiat przejął od miasta Bielsk Podlaski popadającą w ruinę halę sportową, którą w roku 2012 kosztem 3,3 mln zł wyremontowano wraz z zapleczem. W roku 2011 położono kostkę brukową na placu i wokół budynku głównego Centrum Kształcenia Praktycznego, zmodernizowano instalację burzową i sanitarną. Szkoła dzięki uczestnictwu w różnorodnych projektach zyskała na atrakcyjności, unowocześniając i wzbogacają swoją bazę dydaktyczną i logistyczną. W roku 2012 realizowano projekt „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim” o wartości 3,3 mln zł. Zakupiono m.in. frezarkę i tokarkę CNC, diagnoskop samochodowy, oscyloskopy 2– i 4– kanałowe oraz zestawy elementów elektronicznego i elektrycznego wyposażenia pojazdów samochodowych. Równocześnie została przeprowadzona adaptacja specjalistycznych pracowni elektrotechniki i elektroniki, automatyki i sterowania, spawalnictwa i zakupiono do nich wyposażenie. W 2015 roku dzięki współpracy z przedsiębiorcami z branży budowlanej zrealizowano projekt „Dualny system kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim”. W bieżącym roku przystąpiono do projektu „Profesjonalne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim” o wartości 4,5 mln zł, którego celem jest zwiększenie skuteczności kształcenia zawodowego, doskonalenie branżowego warsztatu pracy oraz poprawa umiejętności uczniów w celu zwiększenia ich szans na zatrudnienie przez pracodawców z branży budowlanej. W trakcie realizacji projektu prowadzona jest współpraca z zakładami pracy w formie stażów i praktyk uczniowskich, a także korzystanie z usług doradców i ekspertów.

Obecnie trwa także przebudowa pomieszczenia po byłej kotłowni na poligon doświadczalny budowlany. Wartość tego zadania wynosi 2,4 mln zł, przy udziale środków unijnych. Warto też wspomnieć o współpracy szkoły z Politechniką Białostocką, wspierającą uczniów swoim zapleczem naukowym i logistycznym. W rezultacie jakość kształcenia w tej szkole wydatnie wzrosła, o czym świadczy chociażby fakt, iż uczeń tej szkoły – Daniel Barszczewski 12 maja br. w siedzibie firmy Robert Bosch w Warszawie w etapie finałowym XIX edycji ogólnopolskiej Olimpiady Techniki Samochodowej zajął IV miejsce w kraju. Jego kolega Sebastian Litwiniuk uzyskał bardzo dobry wynik w półfinale.

Trudnym, ale głęboko przemyślanym krokiem było włączenie klas Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta do Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej, co przeprowadzono w 2016 roku. Podstawą tej decyzji była zbyt mała liczba młodzieży uczących się w Technikum nr 3 oraz brak naboru uczniów do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego począwszy od 1 września 2012 r. Było to związane z postępującym niżem demograficznym i systematycznym spadkiem liczby młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych, koniecznością zmiany sieci szkół ponadgimnazjalnych i dostosowanie jej do liczby młodzieży oraz zapotrzebowania rynku pracy. Uczniowie tej szkoły mieli możliwość kontynuowania nauki w ZS nr 4, posiadającym bardzo dobrą bazę dydaktyczną, sportową oraz socjalną. Zatrudnienie znalazła tam także większość nauczycieli, którzy nie mieli możliwości skorzystania ze świadczeń przedemerytalnych i emerytalnych. Co ważne, w przypadku pozostawienia ZS nr 3 do dalszego funkcjonowania, pracę straciłoby wielu nauczycieli, gdyż w roku 2016 odchodziły trzy oddziały uczniów, natomiast w roku 2015 udało się dokonać nabór do jednego oddziału. Wymusiłoby to na dyrekcji szkoły dokonywanie zwolnień wśród kadry pedagogicznej.

Władze Powiatu także w przypadku Zespole nr 4 im. Ziemi Podlaskiej realizowały politykę rozwijania i wspierania szkolnictwa zawodowego. Już w roku 2011 przeprowadzono modernizację boiska szkolnego. W roku następnym szkoła przystąpiła do projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”, dzięki któremu adaptowano pomieszczenia na pracownie informatyki i logistyki i zakupiono do nich wyposażenie. W roku 2015 we współpracy z przedsiębiorcami zrealizowano projekt pn. „Współpraca szkoły z otoczeniem w zakresie kształcenia zawodowego”. W roku bieżącym prowadzony jest remont i wyposażenie warsztatów szkolnych, którego wartość wynosi 1,1 mln zł.

Władze Powiatu w ten sposób doprowadziły do ukształtowania kilku silnych ośrodków edukacyjnych o odrębnym charakterze, umożliwiając im zarówno niezbędny napływ uczniów, wsparcie finansowe oraz zapewnienie możliwości dalszego rozwoju i podniesienia atrakcyjności oferowanych młodzieży kierunków kształcenia. W sieci szkół pozostają więc dwa licea ogólnokształcące, placówka o charakterze budowlano-mechanicznym (ZS nr 1) posiadająca ogromny potencjał i dalsze możliwości dynamicznego rozwoju oraz dotychczasowy ZS nr 4, który został przekształcony w ośrodek edukacji o charakterze wielozawodowym. Taki kształt sieci szkół i systemu edukacji w powiecie bielskim gwarantuje placówkom oświaty nie tylko możliwość bezpiecznego funkcjonowania w najbliższych latach, ale też daje im szanse na rozwój i wsparcie ze strony administracji rządowej i samorządu powiatowego. Jest to bardzo ważne szczególnie dla kosztochłonnego i wymagającego stałej modernizacji szkolnictwa zawodowego, które jak widać – rozwija się stale i dynamicznie.

 

pd

Powrót na początek strony