Środki na szkolenia pracowników i pracodawców w powiecie bielskim

Pracodawcy zainteresowani szkoleniem siebie i swoich pracowników otrzymają wsparcie finansowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim w bieżącym roku przeznaczy na ten cel ponad 400 tys. zł.

Ilustracja do artykułu KFS - logo.png

O środki mogą się starać pracodawcy zatrudniający na umowę o pracę co najmniej jednego pracownika. Mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do 10 pracowników mogą pozyskać całkowite sfinansowanie kosztów szkolenia czy studiów podyplomowych, pozostali pracodawcy wnoszą 20-proc. wkład własny.

W 2019 roku środki z KFS w pierwszej kolejności zostaną przyznane na szkolenia w zawodach szczególnie poszukiwanych na lokalnym rynku pracy. Skorzystają również osoby, które nie posiadają zdanej matury, pracownicy przedsiębiorstw społecznych i spółdzielni socjalnych, nauczyciele, osoby po 45. roku życia, osoby z ponad 15-letnim stażem pracy w szczególnych warunkach, osoby niepełnosprawne oraz pracodawcy inwestujący w nowe technologie i narzędzia pracy.

W ubiegłym roku dzięki dofinansowaniu z urzędu pracy przeszkolono 200 pracowników zatrudnionych w 33 firmach działających na terenie powiatu bielskiego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy.

 

pup

Powrót na początek strony