Środki dla powiatu bielskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Osiemnastego lutego w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyło się spotkanie z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Jarosławem Zielińskim.

Ilustracja do artykułu promesa1.JPG

Starosta Sławomir Jerzy Snarski, wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński i wojewoda Bohdan Paszkowski

Wręczył on dziewięciu samorządom z naszego województwa promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej.

Wśród czterech powiatów znalazł się także powiat bielski, który otrzyma dotację w wysokości 3 mln zł na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej położonej na terenie gminy Wyszki, odcinek Niewino Leśne – Niewino Popławskie. Promesę z rąk wiceministra odebrał osobiście starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski.

Dziękując za otrzymane wsparcie starosta podkreślił duże oczekiwanie społeczne związane z budową lokalnych dróg. – Bardzo dobrze, że rząd szybko reaguje na wydarzenia takie jak klęski żywiołowe i składane przez samorządy wnioski o pomoc w tej sprawie – mówił Sławomir Snarski. – Służy to lokalnym społecznościom i zaspokojeniu ich najpilniejszych potrzeb. Trzeba jednak pamiętać, że pomimo udzielonej pomocy samorządy lokalne nadal muszą ponosić ciężar własnych kosztów, które stanowią 20 proc. przyznanej dotacji. W przypadku powiatu bielskiego jest to kwota 600 tys. zł. Trzeba też wspomnieć o niewłaściwej strukturze drogowej, która powoduje nasilone roszczenia społeczne wobec samorządów.

samorządowcy

Wiceminister i wojewoda wraz z samorządowcami

Otrzymana promesa umożliwi realizację trzeciego etap przebudowy dróg powiatowych zniszczonych w wyniku powodzi i podtopień. W latach 2017-2018 wyremontowano 3,5 km dróg na terenie gmin Wyszki i Rudka dzięki dotacjom z budżetu państwa w wysokości blisko 4,6 mln zł. Wykonano wówczas odcinki: od drogi wojewódzkiej nr 659 (Bielsk Podlaski – Wyszki – Topczewo) do Niewina Leśnego, ulicę w miejscowości Niewino Popławskie, drogę od granicy powiatu przez Niemyje Ząbki do drogi wojewódzkiej nr 681 (gmina Rudka).

 

pd, fot. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Powrót na początek strony