Raport o stanie powiatu bielskiego za 2018 rok

W Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bielskiego opublikowano raport o stanie powiatu bielskiego za rok 2018.

Ilustracja do artykułu herb-miniatura-duża.png

Raport taki Zarząd Powiatu jest zobowiązany co roku do 31 maja przedstawić Radzie Powiatu. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Zarządu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której – po uzyskaniu wymaganego poparcia – mogą zabierać głos również mieszkańcy powiatu.

Debata nad raportem o stanie powiatu bielskiego za 2018 rok odbędzie się na sesji Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim planowanej na 27 czerwca 2019 r. (czwartek) na godz. 10 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Starostwa przy ul. 11 Listopada 4.

Najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień tej sesji, mieszkaniec który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.

Zgłoszenia można składać w biurze obsługi klienta w Starostwie do 26 czerwca br. do godz. 15.30. Więcej informacji w BIP-ie.

Powrót na początek strony